Skal bygge kampfly-hangarer for én milliard

Forsvarsbygg inngikk onsdag to nye Ørland-kontrakter på tilsammen 1,1 milliarder kroner.

Skrev under. Her signerer Ivar Galaaen, direktør i AF anlegg (til v.) og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg de to hangar-kontraktene.  Foto: Forsvarsbygg

Saken oppdateres.

AF Gruppen fikk begge kontraktene, som gjelder bygging av 12 hangarer. Det dreier seg om såkalte shelter, forsterkede betonghangarer for de nye kampfly, og området i tilknytning til disse.

LES OGSÅ: Høyt oppe over nye kampfly

Utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Jens Levi Moldstad, opplyser til Adresseavisen at arbeidet allerede er i gang, og at hangarene vil være helt ferdig vinteren eller våren 2020. De vil ferdigstilles noenlunde i takt med at det ankommer stadig flere av de nye kampflyene til Norge.

Adresseavisen har tidligere omtalt at de nye kampflyene blant annet vil måtte stå i telt frem til de nye hangarene står ferdige.

Allerede for en tid tilbake ble det klart at AF Gruppen ville få kontraktene på henholdsvis 764 millioner kroner og 392 millioner kroner. Onsdag ble de formelt signert.

Denne skissen viser hvordan de nye kampflysheltrene skal se ut. 

 

– Hangarer for F-35 kampfly er et nøkkelprosjekt i utviklingen av kampflybasen på Ørland flystasjon, og vi er tilfredse med å få med AF Gruppen som samarbeidspartner, sier Moldstad.

LES OGSÅ: - Jeg forutsetter at Norge jobber mot å nå toprosentmålet

Han opplyser at det allerede for en tid tilbake ble gjort forberedende arbeid og bygd infrastruktur. I tillegg kommer en egen kontrakt på porter til hangarene. Totalsummen for 12 nye hangarer kommer dermed på over 1,2 milliarder kroner.

Uteområdet det er snakk om er 106 000 kvadratmeter med veier, plasser og taksebaner for fly, og 76000 kvadratmeter grøntareal.

På forsiden nå