Salmar gir ti millioner til professorstilling

Havmerden «Ocean Farm 1» skal brukes som laboratorium, når oppdrettsselskapet Salmar gir et gaveprofessorat til NTNU.

Forskning: Salmar-gründer Gustav Witzøe undertegnet samarbeidsavtalen med NTNU, der data fra selskapets havmerd (i bakgrunnen) skal brukes i forskning.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Salmars gründer og største eier, Gustav Witzøe, undertegnet torsdag avtalen mellom Frøya-selskapet og NTNU.

Selskapet gir ti millioner kroner over fem år til et professorat i havbrukskybernetikk, som blir en fast stilling ved universitetet. Instituttleder Morten Breivik ved institutt for teknisk kybernetikk sier at faget handler om styringsteknologi.

- Her handler om å lage gode systemer for automatisert havbruk, der man skal få best mulig fiskevelferd og en bærekraftig produksjon, sier Breivik til Adresseavisen.

Havmerden

Han sier at universitetet allerede har en førsteamanuensis innenfor dette feltet, og de nå kan forske mer tiltrekke seg gode studenter. Han sier at de allerede har et stort havbruksmiljø på NTNU, men at det tradisjonelt har forsket mest på de biologiske aspektene.

Nå skal det knyttes til teknologi, og Breivik sier at Salmars havmerd, «Ocean Farm 1», skal kunne brukes som et flytende laboratorium. Tidligere i høst ble den første fisken satt i havmerden, som kom til Trøndelag i starten av september.

Havmerden Kongsberg Maritime har utstyrt havmerden med måleinstrumenter, og dette selskapet skal også være en samarbeidspartner.

- Her kan vi få ut veldig mye data om hva som skjer i merden og om hvordan fisken oppfører seg, og det gjør at vi kan lage modeller for fôring og avfallshåndtering, sier Breivik, som sier at flere og flere prosesser etter hvert vil bli automatiske. Breivik sier også at dette ikke blir forskning kun for Salmar, men at de vil samarbeide også med andre aktører.

Signerte: Salmar-gründer Gustav Witzøe (t.v.) og prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss, undertegnet samarbeidsavtalen torsdag formiddag.   Foto: Kai T. Dragland/NTNU

- Ingen bindinger

Salmar-gründer Witzøe poengterte i forbindelse med signeringen at det ikke blir gitt noen bindinger fra selskapet på forskningen som skal gjøres, og at den vil foregå på fritt og selvstendig grunnlag.

Han sa samtidig at økt kunnskap vil være en forutsetning for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, og for Salmars utvikling som et globalt ledende oppdrettsselskap.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå