Nye tipsregler kan ramme både ansatte og bedrifter

Hvis nye skatteregler for tips fører til at arbeidsgivere nekter ansatte å ta imot tips, kan det får store følger for de ansatte, påpeker ekspert.

Forslaget går ut på at tips skal behandles på lik linje med lønn.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Skattedirektoratet foreslår nemlig at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte. Høringsfristen for forslaget er onsdag.

– Arbeidsgivere kan nå komme til å nekte de ansatte å ta imot tips, for å slippe kostnaden til arbeidsgiveravgift. Da vil de ansatte få et betydelig inntektsbortfall, sier HR-selskapet Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren til NTB.

Han viser til at en servitør som har 230 arbeidsdager i året, og i snitt får 500 kroner i tips per vakt, vil tape 115.000 kroner i årlig inntekt hvis tipsen blir borte.

LES OGSÅ: Ifølge ansatte ved flere av Trondheims utesteder og restauranter, er trønderne gode tipsere

– Det kan i så fall resultere i at de ansatte vil kreve å få reforhandlet lønnsbetingelsene sine, påpeker Øren.

Dyrere for bedriftene

Kjernen i forslaget er at tips skal behandles på lik linje med lønn. Det har tidligere ikke vært praksis for at arbeidsgiver rapporterer, trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift når servitører får tips direkte fra kunder.

Hvis dette nå blir avgiftspliktig og skattepliktig, betyr det at arbeidsgiver ikke bare må trekke skatt av beløpet, men også betale 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift.

LES OGSÅ: Disse spisestedene i Trondheim anbefales på nett

– Vi er i utgangspunktet skeptiske til å pålegge arbeidsgiver å betale arbeidsgiveravgift på ytelser som kunder gir direkte til ansatte. Tips gis også kontant, og dette er det vanskelig for arbeidsgiver å følge opp, sier Øren.

Infotjenester har i sin høringsuttalelse likevel konkludert med at det er riktig å pålegge arbeidsgiver plikt til å betale arbeidsgiveravgift av tipsbeløpet, blant annet for å unngå for mange unntak fra denne plikten.

Erkjenner tap

Skattedirektoratet erkjenner at forslaget om full rapporteringsplikt av bruttobeløpet som tips utgjør, vil være mindre lønnsomt for arbeidsgiverne enn dagens ordning.

– Dette fordi de med endrede regler må betale arbeidsgiveravgift også på den del som tips utgjør av den totale godtgjørelsen de ansatte mottar. Dette kan føre til lønnspress, også fordi de ansatte ved full skattlegging blir sittende igjen med mindre av tipspengene enn før, heter det.

Men det ikke kan være et argument mot en ny løsning at «tidligere unndratte midler nå blir fanget opp til beskatning», fremholder direktoratet.

LO støtter forslagene til Skattedirektoratet og skriver i sitt høringssvar at «LO anerkjenner at tips alltid har vært skattepliktig, men praktiseringen av skatteinnbetaling har vært mangelfull.»

Også Fellesforbundet støtter forslagene.

På forsiden nå