Boligprisene steg med 1,8 prosent i Trondheim

Prisene i Trondheim øker like mye som i landet for øvrig.

Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Det viser tall fra Eiendom Norge. Med 1,8 prosent prisstigning for april ligger Trondheim på landsgjennomsnittet.

Utviklingen i Trondheim er likevel svakere enni i Oslo, der prisene steg med 2,4 prosent. Også Bergen hadde sterkere prisvekst, med 2,8 prosent.

I mars steg boligprisene i Trondheim med 0,2 prosent. Tallet på landsbasis var 0,5 prosent.

- Prisutviklingen i april er den sterkeste for april å være de siste ti årene, og alle de store byene har en sterk oppgang i prisene. Særlig utviklingen i de to største byene drar den nasjonale utviklingen opp. Fallet i boligprisene som vi observerte gjennom 2017 ser ut til å være over, og hvis denne utviklingen fortsetter vil 12 måneders veksten være positiv innen utgangen av første halvår 2018, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Her kan du se alle boligene som ble solgt i Midt-Norge i april i år.

Solgte flere boliger

Det ble ifølge tall fra DNB solgt 479 boliger i Trondheim i april, mot 369 boliger på samme tid i fjor. En klar grunn til at det ble solgt flere boliger i april i år, kommer imidlertid av at påsken fant sted i april i fjor, mens den lå i mars måned i år.

Markedsområdeleder i DNB Eiendom, Ronnie Andersson, har likevel inntrykk av at flere kommer på visning.

- Vi melder om generell god aktivitet i boligmarkedet, fortsatt noen variasjoner og prising på eiendommer har betydning. Men oppmøtet på visning har økt, budene kommer raskere og vi får flere budgivere til «bords». Vi har også i april solgt mange av våre boliger over prisantydning, skriver Andersson i en mail til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Her skal det bygges 154 nye leiligheter i Trondheim

Tar lang tid å selge

En av de mer oppsiktsvekkende tallene for april i år, sammenlignet med i fjor, er salgstiden. Salgstiden i Trondheim steg til 45 dager i år, mot kun 19 dager i fjor.

Det tok lengst tid å selge en tomannsbolig, med 62 dager. Kortest tid tok det å selge rekkehus. Dette tok i snitt 36 dager.

Andersson mener at statistikken er preget av såkalte overliggere. Det vil si boliger som ikke ble solgt i fjor, men gikk nå i april.

- Omsetningshastigheten er en del høyere enn i fjor, hovedsakelig grunnet at vi hatt «overliggere» fra 2017, både internt hos oss og hos konkurrenter, skriver Andersson i mailen.

LES OGSÅ: Forfulgt av konkurser og klager – gir opp nytt byggeprosjekt

Flere tror på høyere boligpriser

I fjor falt boligprisene i Trondheim samlet med 2,9 prosent. Analysesjef i Eiendomsmegler 1, Jan Håvard Valstad, mener imidlertid synet på bolgimarkedet er snudd.

- En undersøkelse som Prognosesenteret har gjennomført for oss viser at 44 prosent av de spurte i Trondheim nå tror på høyere boligpriser i løpet av året. Kun 13 prosent tror prisene skal ned, sier Valstad.

Dette er en klar endring fra i fjor, da et betydelig større antall trodde at boligprisene kom til å flate ut.

Ikke skremt av renteheving

En annen faktor som Valstad har sett på, er hvordan den varslede rentehevingen fra Norges Bank vil påvirke boligmarkedet.

Her viser han til nasjonale tall fra den samme undersøkelsen, som viser at én av tre kommer til å vurdere boligkjøp på en litt annen måte når renta heves.

- Likevel er det kun 12 prosent av de spurte som sier at de vil vurdere å leie bolig fremfor å kjøpe når renta går opp. De fleste sier at de heller vil justrere forbruket når renta heves, fremfor å ta ned boliginvesteringene, sier Valstad.

Eiendomsmeglerfirmaet har også spurt hvordan folk ser på en eventuell renteheving på ett prosentpoeng.

Ifølge Sparebank 1s lånekalkulator vil en renteheving på ett prosentpoeng, fra 2,2 til 3,2 prosent nominell rente, bety at du må betale rundt 1500 kroner mer i måneden for et lån på 3 millioner kroner. Justerer man for skattefradrag, er økningen på 930 kroner i måneden.

- Vi ser at en økning på ett prosentpoeng i størst grad vil påvirke konsumet, men basert på svarene folk gir, ser det ikke ut til at en slik renteheving vil påvirke folk i stor grad, sier Valstad.

Ronnie Andersson, Regionleder Trøndelag for DNB Eiendom 
        
            (Foto: Frode Vigtil/DNB EIENDOM)

Ronnie Andersson, Regionleder Trøndelag for DNB Eiendom  Foto: Frode Vigtil/DNB EIENDOM

På forsiden nå