Høye strømpriser sendte prisene opp - renteøkningen kan bli utsatt

Strømprisene steg kraftig det siste året og bidro til økningen i konsumprisindeksen. Lavere kjerneinflasjon kan imidlertid sette høstens rentehopp på vent.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte med 19 prosent fra april i fjor til april i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

I flere måneder det siste året har strømprisene bidratt til årsveksten i konsumprisindeksen, den såkalte KPI. Selv om strømprisene falt noe i april, har prisene på elektrisitet inkludert nettleie økt med hele 19 prosent fra april i fjor til april i år, viser de oppdaterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt steg inflasjonen til 2,4 prosent fra april i fjor til samme måned i år. Ser man bort fra elektrisitet, har prisveksten vært på 1,9 prosent det siste året.

LES OGSÅ: Strømprisene i Trøndelag på sitt høyeste nivå siden 2016

Kjerneinflasjonen er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank og var i april på bare 1,3 prosent. I dette tallet er veksten de siste tolv månedene justert for avgiftsendringer og uten energivarer.

Sentralbanken regnet i forkant med at den ville være på 1,6 prosent, og spørsmålet er om dette får noe å si for en mulig renteheving i høst.

Utsetter rentehopp?

Styringsrenta har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden 17. mars 2016, men Norges Bank fastholdt så sent som forrige uke vurderingen fra tidligere i år om at den mest sannsynlig vil bli satt opp etter sommeren.

– Inflasjonen økte noe i april, men er fortsatt godt under Norges Banks utsikter. Derfor er det fortsatt usikkerhet knyttet til en renteøkning i september, sier sjefanalytiker Eric Johannes Bruce i Nordea Markets.

LES OGSÅ: Renten skal opp, men ikke ennå

Dersom gapet mellom inflasjonstallene og Norges Banks forhåndsvurderinger fortsetter å være like stort i mai, kan det bidra til at sentralbanken senker rentebanen når den kommer med en ny pengepolitisk rapport i juni. Bruce mener de siste ledighetstallene sammen med flere andre utviklingstrekk kan føre til at den varslede renteoppgangen utsettes.

– Alt dette betyr at det er en risiko for en utsettelse av september-hoppet. På den annen side er den norske kronen relativt svak og oljeprisen relativt høy, sier Bruce.

Stort prisfall på klær og sko

I flere måneder har strømprisene trukket konsumprisindeksen oppover, men det har vært motsatt utvikling den siste måneden. Etter historisk høye strømpriser i mars i år, falt prisene på strøm og nettleie med 3,6 prosent i april.

LES OGSÅ: Norske strømkunder betaler milliarder for vindparkene

Også matvarer og alkoholfrie drikkevarer, i tillegg til drivstoff og smøremidler bidro til prisveksten det siste året. Samtidig trakk prisutviklingen på klær og flyreiser prisindeksen ned, med henholdsvis 5,3 og 8,4 prosent.

– Vi må tilbake til 2010 for å se en så lav prisvekst som nå, og da varte den i bare én måned, sier Bruce om prisutviklingen på klær og sko. Han sliter med å finne en naturlig forklaring på den store prisnedgangen.

– Den svekkede kronen gjennom 2017 taler for høyere, ikke ekstremt lav prisvekst på sko og klær, fastslår han.

Stabile priser i påsken

Mens det var en klar prisnedgang på matvarer og alkoholfrie drikkevarer fra mars til april i fjor, har prisene holdt seg stabile i samme periode i år. Her spiller tilbudsaktiviteten rundt påske inn. Mens påsken var i midten av april i fjor, startet den i slutten av mars i år.

Ser man på endringen fra mars til april, har prisene på klær, sko og ferier ført til en økning i konsumprisindeksen på 0,4 prosent. I samme periode falt altså strømprisene etter lang tids oppgang.

På forsiden nå