Salmar tjente over 900 millioner på tre måneder

Oppdrettskonsernet Salmar fikk et resultat før skatt på 913,4 millioner kroner etter årets første tre måneder, men tjente mindre per kilo laks.

Langt fra land: Salmar har så langt investert rundt 700 millioner kroner i havmerden «Ocean Farm 1», som ligger på Frohavet utenfor Trøndelagskysten.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Oppdrettskonsernet på Frøya la tirsdag morgen frem resultatet etter første kvartal.

Det viser at inntektene endte på 2,5 milliarder kroner, noe som var 100 millioner kroner høyere enn i samme periode året før.

Lakseprisen i første kvartal var 5,52 kroner lavere per kilo enn i samme periode i fjor, men selskapet slaktet 5300 tonn mer laks enn i første kvartal i 2017.

Selskapets såkalte operasjonelle driftsresultat endte på 708,1 millioner kroner, som var en økning fra 670,7 millioner kroner i første kvartal i fjor. Per kilo slaktet fisk var likevel resultat lavere enn for ett år siden.

Samtidig gjorde en oppjustering av verdien på fisken i merdene at resultatet før skatt endte på 913,4 millioner kroner, noe som er 364,9 mer enn i samme periode i fjor.


Olav-Andreas Ervik tok nylig over som konsernsjef i Salmar etter Trond Williksen, og han kaller det et «blandet kvartal for Salmar-konsernet».

- Prisoppnåelsen i kvartalet har vært god og den underliggende driften er tilfredsstillende i samtlige av konsernets virksomhetsområder. Høyere underliggende kost på slaktet fisk i Nord-Norge og lavere aktivitet i salg- og prosesseringsaktivitetene påvirker derimot resultatet negativt, sier Ervik i en børsmelding.

Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at de så langt har investert rundt 700 millioner kroner i havmerdprosjektet. Merden «Ocean Farm 1» er nå inne i en tolvmåneders pilotfase for utprøving, og den første fisken i merden vil bli slaktet i andre halvår i år.

På forsiden nå