Sandberg vil ha ned det store tapet i laksenæringen

Fiskeriministeren mener det er for mange laks som dør i oppdrettsmerdene. Nå samler han næringen for å få ned svinnet og dødeligheten.

For mange laks dør i merdene: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil ha ned de store tapene i oppdrettsnæringen.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Altfor mye oppdrettslaks dør i merdene før fisken er slaktemoden. I tillegg er næringen plaget med at fisk rømmer fra anleggene. Fiskeriminister Per Sandberg er bekymret for det store tapet.

- Vi skal få ned tapet. Dette er det aller viktigste mine folk skal drive på med, sier fiskeriministeren.

Han slår fast at tapet har store konsekvenser. Laksen lider på grunn av sykdommer, lakselus og behandlingen for å få bort lakselusa. I tillegg er det store tapet dårlig økonomi for oppdretterne.

LES OGSÅ: - Laksen var delvis oppspist av lus

 LES OGSÅ: Slik så laksen ut etter luseangrepene

Luseproblemet: Dette bildet fra Langskjæra (drevet av Lerøy Midt) viser at lusa hadde beitet helt ned på hodebeinet til laksen. 

 

Dele de gode erfaringene

Tirsdag samlet han oppdrettsnæringen, forskere og forvaltningfor å diskutere laksedøden i oppdrettsmerdene.

- Vi er enige om at vi skal finne den beste praksisen og dele den, sier fiskeriministeren. Han viser til store variasjoner fra anlegg til anlegg.

- Dødeligheten varierer fra noen anlegg med lav dødelighet, ned i seks prosent, mens andre har en dødelighet på 20 prosent. Det kan være mange grunner til variasjonene, men vi vet at det er ulik praksis fra anlegg til anlegg, sier fiskeriministeren.

LES OGSÅ: Salmar tjente over 900 millioner på tre måneder

Register for best praksis

Fiskeriministeren sier de nå skal lage et register for å samle den beste praksisen i oppdrettsnæringen, den praksisen som fører til det minste tapet av fisk.

- Vi er veldig gode på mye, men vi må strukturere det vi er gode på og dele erfaringen.

- Men vil konkurrenter dele suksessoppskriften sin med andre?

- Ja, forslaget kommer fra næringen selv. Vi må dele best praksis. Hele næringen må samarbeide for å få ned dødeligheten.

LES OGSÅ: Det kan bli opplevelsessenter for laks på Brattøra

Frisk laks: Fiskeriminister Per Sandberg vil ha bort det store tapet i oppdrettsnæringen. Han lover kamp mot lakselus, sykdommer og rømming. 

 

Alle problemene

Lus, kjemikaliebruk, mangel på leppefisk, sykdomsproblemer og rømming er problemene næringen er enig om å bekjempe. Fiskeriministeren vil også se på dagens regelverk for å gjøre det mer treffsikkert mot problemene i næringen.

- Oppmerksomheten knyttet til dyrevelferd kommer til å øke framover. Jeg vet at dette er noe oppdrettsnæringa jobber med, men vi må bli enda flinkere, sier Sandberg.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Norsk Industri, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet deltok på møtet.

LES OGSÅ: 54.000 medisinert laks rømt i Nærøy

På forsiden nå