Sandberg vil ha ned det store tapet i laksenæringen

Fiskeriministeren mener det er for mange laks som dør i oppdrettsmerdene. Nå samler han næringen for å få ned svinnet og dødeligheten.

For mange laks dør i merdene: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil ha ned de store tapene i oppdrettsnæringen.  Foto: Christine Schefte

Altfor mye oppdrettslaks dør i merdene før fisken er slaktemoden. I tillegg er næringen plaget med at fisk rømmer fra anleggene. Fiskeriminister Per Sandberg er bekymret for det store tapet.