Lakserømming fra Salmars havmerd

Et mindre antall laks skal ha rømt fra Salmars rømningssikre havmerd, etter at merden krenget over. – En alvorlig hendelse, sier selskapets konsernsjef.

Havmerden skal ha krenget over etter at det kom inn vann gjennom en åpen luke.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Hendelsen skjedde natt til mandag, opplyste Salmar i en pressemelding tirsdag formiddag.

De omtaler det som en «utilsiktet mindre krengning». Den skal ha blitt forårsaket av at det kom inn vann i en ballasttank gjennom en luke som sto åpen.

Salmars konsernsjef Olav-Andreas Ervik sier at det så langt er gjort en gjenfangst på 69 laks rundt merden. Selskapet kan ikke si hvor mange fisk som rømte, men tror hendelsen hadde et begrenset omfang.

Satte ut garn

Mandag morgen ble det satt ut gjenfangstgarn rundt havmerden, og tirsdag morgen hadde det blitt tatt tolv laks i dette garnet. I tillegg ble 36 laks fanget opp av et sikkerhetsnett på utsiden av merden, mens en fisker har meldt om fangst av 21 laks i det samme området.

- Ettersom det står såpass lite fisk i garnene i dag, så tyder dette på at det ikke er noen stor rømming. Men det vet vi ikke sikkert før laksen er slaktet og talt opp, sier Olav-Andreas Ervik til Adresseavisen.

Ifølge selskapet antar de at krengningen skyldes at vann kom inn gjennom en luke i et tanksystem på merden. Luken hadde blitt åpnet for inspeksjon dagen før, og hadde ved en feiltakelse blitt stående åpen.

Dermed kom det vann inn i en ballasttank, noe som førte til at merden ble tyngre på den ene siden. Det skal ha ført til at deler av noten i anlegget lå opptil 18 centimeter under vann.

Skal være rømningssikker

Ervik kan foreløpig ikke si hvor lenge noten lå under vann, men sier at det ble oppdaget i løpet av kort tid. Han understreker at det ikke er noe feil med selve konstruksjonen av merden, men sier at det uansett er en kjedelig og alvorlig hendelse.

Havmerden «Ocean Farm 1» ble satt i drift på Frohavet for ett år siden. Før byggingen av havmerden ble det gjort modellforsøk i Sintefs havbasseng på Tyholt, og Salmar har sagt at konstruksjonen skal være rømningssikker.

Havmerden har plass til opptil 1,6 millioner laks, men Ervik sier at det var rundt en million fisk i anlegget da hendelsen skjedde.

- Dette er en alvorlig hendelse som ikke skulle skjedd, og vi må treffe tiltak som gjør at det aldri skjer igjen. Vi må ha systemer som gjør at slikt fanges opp på et tidligere tidspunkt, sier Ervik.

Han sier samtidig at det ikke på noe tidspunkt var fare for sikkerheten til mannskapet om bord på merden.

Prøveperiode

Havmerdprosjektet ble realisert gjennom utdeling av såkalte utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet, og merden er fortsatt inne i en prøveperiode. Ervik sier at hendelsen ikke påvirker dette arbeidet direkte, men kaller det uansett et tilbakeslag for selskapet:

- Det er et tilbakeslag fordi vi trodde at dette var noe som ikke kunne skje. Å miste fisk er alltid alvorlig, og merden er konstruert nettopp for å unngå det. Det positive er at det ikke er noe galt med konstruksjonen, og at vi har muligheter for å gjøre noe med det, sier han.

Salmar opplyser at Fiskeridirektoratet er orientert om saken, og at selskapet har tatt skritt for å unngå at noe lignende skal skje igjen.

Inspeksjon onsdag

Fiskeridirektoratet opplyser at de vil dra på inspeksjon til havmerden på onsdag, og at de vil undersøke både årsak og omfang på rømningen.

Seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes ved havbruksseksjonen i Midt-Norge sier at det er standard prosedyre ved slike hendelser, og at de ikke ser på hendelsen på en annen måte enn ved rømming fra et vanlig oppdrettsanlegg.

Etter det Kjæmpenes kjenner til, så vil hendelsen heller ikke få noen konsekvenser for havmerdprosjektet. Hun sier samtidig at det er en spesiell sak, ettersom havmerden har dispensasjon fra maksantallet på 200 000 fisk i hvert anlegg.

- Hovedpoenget er utviklingstillatelsene er å åpne for prosjekter som er nyskapende og nytenkende, og i en slik situasjon er det vanskelig å utelukke at noe kan skje. Det ser ut som de raskt har fått kontroll på situasjonen, og at det har vært en trygg prosess for folk om bord, sier hun.

På forsiden nå