Vil ta Okea på børs innen et år

Oljeselskapet til Erik Haugane og Ole Borten Moe skal hente inn 110 millioner kroner i ny kapital, og tar sikte på børsnoteringen i løpet av de neste tolv månedene.

Gründere: Ola Borten Moe (t.v.) og Erik Haugane er henholdsvis forretningsdirektør og administrerende direktør i oljeselskapet Okea.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Det opplyste Okea i en børsmelding fredag morgen.

Ifølge børsmeldingen vil den nye kapitalinnhentingen rette seg både mot eksisterende og nye aksjonærer i det trondheimsbaserte oljeselskapet.

I juni i år ble det kjent at selskapet hadde inngått avtale om å kjøpe Shells andeler i de to feltene Draugen og Gjøa for 4,5 milliarder kroner.

Ny hovedeier

Dette oppkjøpet finansieres gjennom utstedelse av et obligasjonslån på 210 millioner dollar (1,8 mrd. kroner), og gjennom at det thailandske raffineri- og drivstoffselskapet Bangchak kjøper seg inn i selskapet for en milliard kroner.

Da Adresseavisen intervjuet selskapets administrerende direktør Erik Haugane og forretningsdirektør Ola Borten Moe i sommer, fortalte de at en børsnotering av selskapet var sannsynlig.

- En børsnotering vil være avhengig av rekke taktiske og strategiske ting, men det er helt klart at Bangchak som børsnotert selskap også ønsker å vise til sine eiere at dette er en fornuftig investering. En markedsverdi får vi først når vi er på børs, så det er helt åpenbart at det vil bli et slikt løp for oss, sa Haugane da.

I børsmeldingen fredag opplyser de at de 110 millionene de nå vil hente inn, vil bli brukt som arbeidskapital i forkant av at Shell-avtalen gjennomføres.

Lokale medeiere

Det har nå gått drøyt tre år siden tidligere olje- og energiminister Borten Moe og tidligere Det norske-sjef Haugane etablerte Okea sammen med medgründerne Anton Tronstad og Knut Evensen.

Per i dag er det Bermuda-baserte investeringsselskapet Seacrest Capital Group hovedeier i selskapet, mens de øvrige aksjonærene i all hovedsak er trøndere.

I tillegg til de fire gründerne er lokale investorer som brødrene Erling og Anton Jenssen, Kolbjørn Selmer, Trond Brekke, brødrene Svein, Morten og Tore Lindbak, Kaare M. Gisvold, Wist-familien og Ragnar Lyng inne på eiersiden i selskapet.

På forsiden nå