Kraftig resultatfall for Kværner

Driftresultatet falt, men oljeservicekonsernet Kværner har fått flere nye oppdrag i boks.

Utskipingen fra Kværner Verdal av det tredje stålunderstellet til Johan Sverdrup-feltet omtales som en av milepælene for Kværner i sommer.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Ordreinngangen var på drøyt 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal, og det Røkke-dominerte selskapet har nå en ordrereserve på 10,6 milliarder kroner - en økning fra 8,2 milliarder kroner på samme tid i fjor, opplyser de i en børsmelding tirsdag morgen.

I børsmeldingen omtaler de utskipingen av det tredje stålunderstellet til oljefeltet Johan Sverdrup fra verftet Kværner Verdal som en av milepælene i perioden fra juli og ut september, og prosjektet ble gjennomført i henhold til plan og budsjettet, opplyser Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken.

I perioden hadde konsernet (inkludert felleskontrollerte virksomheter) driftsinntekter på 1,7 milliarder kroner, som var omtrent på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte derimot på 90 millioner kroner, noe som var en nedgang fra 262 millioner kroner i fjor. Karl-Petter Løken sier at resultatet var i tråd med forventningene.

«Selskapet er inne i en periode hvor det ikke har startet å ta marginer på enkelte nye prosjekter mens det samtidig er lavere milepæls- og insentiveffekter fra andre prosjekter, og dette påvirker både EBITDA og marginer som forventet», opplyser selskapet i meldingen.

Selskapet sier at man først til neste år vil se resultateffektene av noen av de store kontraktene man nå har vunnet, men at selskapet ser en positivt markedsutvikling.

«På kort sikt forventer Kværner at kunder skal beslutte utfallet av noen få viktige prospekter. I løpet av 2019 er det forventet at flere nøkkelprospekter vil passere viktige milepæler og bevege seg videre mot prosjektgodkjenning og -gjennomføring», skriver selskapet.

På forsiden nå