Norges Bank holder som ventet styringsrenta uendret på 0,75 prosent

Norges Bank har ikke endret syn på norsk økonomi og holder som ventet styringsrenta uendret på 0,75 prosent.

Saken oppdateres.

Noe nytt rentehopp – etter den forrige økningen på 0,25 prosent – kommer dermed ikke før over nyttår. Beslutningen torsdag var i tråd med forventningene til de fleste økonomer og eksperter etter at Norges Bank nedjusterte rentebanen noe ved forrige korsvei i september, da årets siste Pengepolitisk rapport kom.

LES OGSÅ: Mads har akkurat opplevd sin første renteøkning. Gerd og Geir vet så altfor godt hva som venter folk med stort lån

– I Pengepolitisk rapport 3/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,50 til 0,75 prosent i september, og hovedstyrets vurdering var at den mest sannsynlig ville bli satt videre opp i første kvartal 2019, skriver Norges Bank i en kort begrunnelse for rentebeslutningen torsdag.

Det var første gang på sju år at sentralbanken på rentemøtet i september hevet styringsrenten, fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent. For å nå gradvis opp til en styringsrente på 2 prosent om tre år er det grunn til å tro at vi de neste tre årene kan få fem renteøkninger på «en kvarting».


pr mnd i avdrag og renter

«Summen over er bruttobeløpet du må betale til långiveren. Inntektsfradraget i skatt gjør at nettoprisen på renteutgiften blir 23 prosent lavere.»


– Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Den økonomiske veksten har vært litt lavere og prisveksten noe høyere enn anslått, men utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden siste Pengepolitisk rapport, skriver sentralbanken.

På forsiden nå