Norges Bank holder som ventet styringsrenta uendret på 0,75 prosent

Norges Bank har ikke endret syn på norsk økonomi og holder som ventet styringsrenta uendret på 0,75 prosent.

  Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Noe nytt rentehopp – etter den forrige økningen på 0,25 prosent – kommer dermed ikke før over nyttår. Beslutningen torsdag var i tråd med forventningene til de fleste økonomer og eksperter etter at Norges Bank nedjusterte rentebanen noe ved forrige korsvei i september, da årets siste Pengepolitisk rapport kom.

LES OGSÅ: Mads har akkurat opplevd sin første renteøkning. Gerd og Geir vet så altfor godt hva som venter folk med stort lån

– I Pengepolitisk rapport 3/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,50 til 0,75 prosent i september, og hovedstyrets vurdering var at den mest sannsynlig ville bli satt videre opp i første kvartal 2019, skriver Norges Bank i en kort begrunnelse for rentebeslutningen torsdag.

Det var første gang på sju år at sentralbanken på rentemøtet i september hevet styringsrenten, fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent. For å nå gradvis opp til en styringsrente på 2 prosent om tre år er det grunn til å tro at vi de neste tre årene kan få fem renteøkninger på «en kvarting».


pr mnd i avdrag og renter

«Summen over er bruttobeløpet du må betale til långiveren. Inntektsfradraget i skatt gjør at nettoprisen på renteutgiften blir 23 prosent lavere.»


– Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Den økonomiske veksten har vært litt lavere og prisveksten noe høyere enn anslått, men utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden siste Pengepolitisk rapport, skriver sentralbanken.

På forsiden nå