Trønderenergi skal drifte ny vindpark på Fosen

Roan vindpark er det første anlegget som settes i drift i den store vindkraftutbyggingen på Fosen.

Ferdig: Monteringen av vindmøllene i Roan vindpark begynte i vår. 

Saken oppdateres.

Trønderenergi er en av medeierne i utbyggingsselskapet Fosen Vind, og fra 1. januar 2021 skal selskapet overta operatørskapet for Roan vindpark, opplyser de i en pressemelding.

- Vindkraft er i sterk vekst i Norge. I Trønderenergi har vi i lang tid rigget oss for å ta del i denne veksten. Operatørskapet på Roan er derfor et helt naturlig valg for oss, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi i pressemeldingen.

Fakta om vindkraftanleggene i Midt-Norge
  • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA har gått sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.
  • Prislappen er på om lag elleve milliarder kroner.
  • Prosjektet vil produsere om lag 3,4 terawattimer (TWh) fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170 000 husstander.
  • Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord. Fosen Vind-utbyggingen inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden, samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden.

I vår startet monteringen av de 71 vindturbinene i Roan vindpark, og vindkraftanlegget vil bli satt i drift i løpet av dette året. Inntil Trønderenergi overtar driftsansvaret, er det Fosen Vinds største eier, Statkraft, og turbinleverandøren Vestas som sammen skal ha operatørskapet.

Trønderenergi er fra før operatør for fire vindkraftanlegg: Valsneset i Bjugn, Skomakerfjellet i Roan, Bessakerfjellet i Roan og Ytre Vikna i Vikna kommune.

Trønderenergi har i løpet av dette året spesialisert seg som en ren kraftprodusent. De solgte sin strømsalgsvirksomhet til Fjordkraft, mens nettvirksomheten legges inn i et nytt selskap der også energikonsernet NTE og pensjonsselskapet KLP er medeiere.

På forsiden nå