Polaris Media:

Trykking av færre aviser trekker ned resultatet

Polaris Media, som eier Adresseavisen, fikk et resultat før skatt på 12 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en halvering fra samme tidsrom i fjor.

- Grunnstammen for den gode utviklingen i abonnementsinntekter er den gode lokale og regionale journalistikken som setter dagsorden og bidrar til åpenhet om viktige saker i mediehusenes markedsområder, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. 

Saken oppdateres.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 33 millioner kroner i tredje kvartal, og det er fire millioner lavere enn i samme kvartal i fjor.

Polaris Media eier aviser i Midt-, Vest- og Nord-Norge og Adresseavisen er den største. Konsernet skriver i en pressemelding at mediehusene leverer et nytt godt kvartal, hvor konsernet hadde god resultatfremgang spesielt Midt- og Nord-Norge i siste kvartal.

Samtidig er det utfordrende på trykkeriområdet, fordi volumet av avistrykk er fallende. Trykkeriinntektene falt med to millioner kroner, fem prosent, i tredje kvartal. Inntektene fra trykking av andre aviser enn konsernets egne falt mest, og siviltrykkinntektene ble også redusert.

«Inntekter fra avis fortsetter å falle, på tross av nye avtaler, som følge av prisreduksjoner på eksisterende avtaler og generelt volumfall. Nedgangen i siviltrykk skyldes i hovedsak en anstrengt kapasitetssituasjon. Det jobbes med tiltak for å motvirke dette inntektsfallet», skriver Polaris Media i kvartalsrapporten.

Kostnadene i Polaris Trykk er også økt litt.

LES OGSÅ: - Økt vilje til å betale for innhold

Inntekter som i fjor

Driftsinntektene til Polaris Media var på 355 millioner kroner i tredje kvartal, og det er like mye som i samme kvartal året før.

«De digitale inntektene i mediehusene kompenserer for mer enn nedgangen i inntektene fra papir, hvor den gode veksten i abonnementsinntektene bidrar mest», står det i en pressemelding.

Abonnementsinntektene økte med sju millioner, seks prosent, fra samme kvartal i fjor, til 136 millioner.

- Grunnstammen for den gode utviklingen i abonnementsinntekter er den gode lokale og regionale journalistikken som setter dagsorden og bidrar til åpenhet om viktige saker i mediehusenes markedsområder. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å styrke innsikt- og analysearbeidet for å videreutvikle innholdsproduktene våre, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Polaris og Amedia blir med på Faktisk.no

Digitale annonser øker

Polaris Media skriver at annonsemarkedet er i betydelig endring og er konkurranseutsatt, men at de digitale annonseinntektene fortsetter å øke.

De digitale annonseinntekter økte til 50 millioner i tredje kvartal, som er to millioner opp fra samme tid i fjor. Samtidig gikk de samlede annonseinntekter ned med fire millioner, til 132 millioner, drevet av reduksjonen i papirbaserte annonseinntekter.

- Vi har stabil vekst i digitale annonseinntekter. Dette viser at satsingen på økt digital kompetanse hos våre annonseselgere, nye produkter og tilgang til data, samt det å være totalrådgiver for kundene, gir god effekt, sier Koch i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Polaris Media får ikke kjøpe aksjeposten i Trønder-Avisa

Nye inntekter

Polaris Media skriver også at Helthjem-satsingen utvikler seg bra, og at eksterne distribusjonsinntekter vokste med 13 prosent til 15 millioner i tredje kvartal.

«HeltHjem-satsingen er viktig for å opprettholde et bærekraftig nivå på avisdistribusjonen, samt at det gir en god mulighet til å sikre nye inntektsstrømmer og gode resultatbidrag», står det i pressemeldingen.

Verdien på Polaris Medias eierandel i Finn.no er økt med 12 millioner kroner, til vel 1,3 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Mediekonsernet Schibsted er største aksjonær i Poalris Media, med en eieandel på 29 prosent av aksjene.

Polaris Media 3. kvartal 2018

Tall i millioner kroner. (Tall i parentes 3. kvartal i fjor.)

  • Driftsinntekter: 355 (364,1)
  • Driftsresultat før av- og nedskrivninger: 33 (45,9)
  • Resultat før skatt: 12 (24)
På forsiden nå