Energiforskning lønner seg

Offentlig støtte til energiforskning har gitt minst 16 milliarder kroner i gevinst.

Bringer verden videre: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) besøkte fredag Sintef i Trondheim. Der la han fram rapport som viser at energiforskning lønner seg.  Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) besøkte fredag Sintef i Trondheim.

Her presenterte Freiberg en rapport som dokumenterer betydelige effekter av energiforskning. En forskning hvor både Sintef og NTNU har spilt en viktig rolle.

LES OGSÅ: NTNU og Sintef i førersetet på miljø og energiforskning

Kan bli 100 mrd. i gevinst

Etter klimaforliket i 2008 ble offentlig pengebruk på energiforskning skrudd kraftig opp. Idag, ti år etter, deler Olje- og energidepartementet ut rundt 600 millioner kroner årlig gjennom tre prosjekter administrert av Forskningsrådet, og for første gang er effekten av denne pengebruken målt.

Rapporten som ble lagt frem i Trondheim fredag har gått gjennom 48 prosjekter som har fått støtte, av flere hundre.

Hovedfunnet i rapporten viser at det er skapt verdier for 16 milliarder kroner fra prosjektene som inngår i studien, og at det fremtidige potensialet er beregnet til mer enn 100 milliarder kroner. I tillegg dokumenterer studien også en rekke andre effekter, deriblant hvordan forskningen bidrar til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp i Norge og Europa.

LES OGSÅ: Oljeministeren vil gi full gass i norsk oljeproduksjon

Gir verdiskapning

- Tilbakemeldingene er at forskningen bringer verden videre og at vi får verdiskapning av det. Det er klok bruk av penger, klok politikk og ikke minst viktig i jobben som gjøres i forhold til det grønne skiftet. Det grønne skiftet kan ikke være rødt på bunnlinjen, sier Freiberg til Dagens Næringsliv (DN).

John-Arne Røtting, leder i Forskningsrådet, som har bestilt rapporten uttaler til DN at det er viktig å dokumentere effekten av bevilgningene.

- Vi vet at forskning former fremtiden, skaper store verdier og mange nye arbeidsplasser. Når regjeringen investerer stadig mer i forskning, blir det viktigere å dokumentere hva forskning fører til, sier Røtting.

Under besøket i Trondheim besøkte Freiberg både Sintef Energy Lab og Marinteknisk Senter.

Les også Adresseavisens leder om at et forskningssenter skal bidra til å få ned utslippene i oljebransjen. Gladnyhet for trøndersk forskning, mener Adresseavisen.

På forsiden nå