Dreamliner-trøbbel og drivstoff-avtaler tynger Norwegian-resultatet

Norwegians resultat falt med nesten 1,5 milliarder kroner i 2018, blant annet på grunn av store problemer med Dreamliner-flyenes motorer.

Konsernsjef Bjørn Kjos informerer pressen om at Norwegian har hentet inn tre milliarder kroner i egenkapital gjennom en emisjon. 

Saken oppdateres.

Årsresultatet for 2018 påvirkes også kraftig av tap på sikring av drivstoff, og det Norwegian beskriver som tøff konkurranse i en periode der selskapet har vokst betydelig internasjonalt.

Selskapet inngår på forhånd avtaler om kjøp av drivstoff til en gitt pris, men kunne altså ha spart betydelige summer på å kjøpe drivstoff til lavere priser gjennom året.

LES OGSÅ: Norwegian utsetter flyleveranse

Måtte leie inn fly med mannskap

Norwegian måtte i fjor leie inn fly med mannskap for å unngå forsinkelser og kanselleringer på interkontinentale flygninger på grunn av driftsproblemer med Dreamliner-flyenes motorer. Nå er det imidlertid inngått en avtale med motorprodusenten Rolls-Royce, som ifølge selskapet vil ha en positiv effekt på 2019-resultatet.

– Langdistanseoperasjonen er snart i rute igjen, og vi forventer ikke at motorutfordringer vil påvirke flygningene fremover. I 2019 vil Norwegians vekst og investeringstakt avta betydelig, og en rekke initiativ er iverksatt for å igjen få en lønnsom drift, skriver Norwegian i en pressemelding.

LES OGSÅ: Kjos sa ja til å selge Norwegian

Flere tiltak

Årsresultatet etter skatt endte på minus 1454 millioner kroner, mens enhetskostnaden eksklusive drivstoff ble redusert med 12 prosent.

Selskapet prioriterer nå sterkt å igjen få lønnsom drift, og en rekke initiativ er allerede iverksatt. Dette gjelder både et internt program for å kutte kostnader, forbedring av rutestrukturen og salg av fly.

Det er også gjort kjent at selskapet foretar en emisjon, aksjeutvidelse, der tre milliarder kroner allerede er garantert for å styrke den finansielle posisjonen.

For året som helhet økte Norwegians omsetning med 30 prosent til over 40 milliarder kroner. 25 nye fly ble satt i trafikk, og bidro til at kapasiteten økte med 37 prosent. Den såkalte fyllingsgraden, som angir andelen flyseter med passasjerer på flygningene, var på 85,8 prosent, og antallet passasjerer økte med 13 prosent til flere enn 37 millioner i 2018.

LES OGSÅ: Norwegian kutter en rekke ruter og seks baser

Store kostnader

I fjerde kvartal hadde selskapet en omsetning på 9,7 milliarder kroner, 23 prosent mer enn i samme kvartal i 2017. Driftsresultatet endte på minus 3,6 milliarder, to milliarder mer enn i samme kvartal året før.

Ser man på de operasjonelle utgiftene før avskrivninger og nedskrivninger, var det en kraftig økning i fjerde kvartal fra 8,5 milliarder kroner i 2017 til 12,8 milliarder.

Den såkalte yielden, som viser inntekt per passasjerkilometer, lå omtrent uendret fra fjerde kvartal 2017 til samme periode i fjor. Fra 2017 til 2018 falt yielden med 2 prosent.

På forsiden nå