Flere banker kjøper seg opp i trondheimsbank

SpareBank1 SMN og SpareBank1 SR-Bank kjøper seg opp i trondheimsbaserte BN Bank. Inn som eier kommer også SpareBank1 Østlandet.

Kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i BN Bank sier banken, som er verdsatt til 4,1 milliarder, har hatt fin utvikling de siste årene.  Foto: BN Bank ASA. Foto: Geir Mogen

Saken oppdateres.

SpareBank1-bankene, som eier BN Bank, har inngått en avtale om endret eiermodell i banken med hovedkontor i Trondheim.

Den nye eiermodellen medfører at Samarbeidende Sparebanker (Samspar), en SpareBank1-tilknyttet gruppe med banker, og Sparebank1 Nord-Norge selger seg ned, mens SpareBank1 SMN og SpareBank1 SR-Bank begge kjøper seg opp til en eierandel på 35,02 prosent i BN Bank, fra 33 prosent og 23,5 prosent før eierendringen. Det står i en børsmelding som ble sendt ut torsdag kveld.

LES OGSÅ: Slik skal BN Banks nye sjef holde på kundene

- BN Bank, har hatt en veldig fin utvikling de siste årene, og det er stor interesse rundt banken om dagen. At flere eiere, blant dem storeierne SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SR-Bank, velger å kjøpe seg opp, og at SpareBank 1 Østlandet kjøper seg inn, ser vi på som veldig positivt. Det gjør oss stolte. Vi tar det som et klart tegn på at mange har stor tro på oss, og det vi skal få til fremover, sier kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i BN Bank.

Endringen av eierandelene vil også ha tilsvarende innvirkning på B-aksjene, altså de ikke-stemmeberettigede aksjene, i SpareBank1 Næringskreditt AS.

LES OGSÅ: Eldre kunder bidrar til gode tall for BN Bank

Etter transaksjonen vil SpareBank 1 SMN ha en eierandel på 35,02 prosent, SpareBank 1 SR-Bank 35,02 prosent, SpareBank 1 Nord-Norge 9,99 prosent, SpareBank 1 Østlandet 9,99 prosent, SpareBank 1 BV 5,00 prosent, SpareBank 1 Østfold Akershus 2,52 prosent og SpareBank 1 Telemark vil ha 2,46 prosent av aksjene i BN Bank.

LES OGSÅ: BN Bank fortsetter å utfordre storbankene

På forsiden nå