Storeierne KLP og DNB selger sine aksjer i Oslo Børs til Euronext

DNB og KLP, som eier til sammen rundt 30 prosent av Oslo Børs, selger sine aksjer til Euronext.

Saken oppdateres.

Euronext har fått tillatelse fra Finansdepartementet til å eie 100 prosent av Oslo Børs VPS.

KLP har på denne bakgrunn besluttet å selge sin eierandel på 10 prosent i Oslo Børs VPS til det nederlandsk-franske børskonsernet Euronext for 158 kroner per aksje, i tillegg til en fast rentebetaling på 3,21 kroner per aksje, opplyser KLP i en melding tidlig torsdag ettermiddag.

– Den beste løsningen

– Vi tror den beste løsningen for Oslo Børs nå er at Euronext som eier får styre selskapet slik de ønsker. Vi har derfor besluttet å selge våre aksjer i tillit til at Euronext holder sine løfter om å videreutvikle Oslo Børs og VPS og legger til rette for at børsen også i fremtiden skal være en attraktiv markedsplass for små og mellomstore bedrifter, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

DNB eier gjennom DNB Livsforsikring 19,82 prosent av aksjene i Oslo Børs og selger dem til Euronext for samme pris som KLP.

Bud på julaften

Det var på julaften i fjor at Euronext, som er en sammenslutning av fem europeiske børser, varslet at de ønsket å kjøpe Oslo Børs, og at de allerede hadde forhåndsaksepter på å kjøpe drøyt 53 prosent av aksjene.

30. januar ble det kjent at Nasdaq meldte seg på i oppkjøpskampen. Selskapet hadde skaffet seg forhåndsaksepter på 37 prosent av aksjene og alliert seg blant annet med DNB og KLP.

Nasdaq trakk sitt bud 27. mai.

På forsiden nå