Boligprisene gikk opp i Trondheim i august

Prisen på brukte boliger steg med 1,6 prosent i Trondheim siste måned.

Moderat: De siste tolv månedene har boligprisene i Trondheim økt med en prosent.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Ettersom august vanligvis er en måned med sterk prisutvikling, så var den sesongjusterte prisøkningen på 0,2 prosent, ifølge statistikken fra Eiendom Norge.

På landsbasis steg prisene i august med 1,9 prosent, mens den sesongjusterte økningen var på 0,9 prosent, ifølge statistikken.

I juli falt boligprisene i Trondheim.

De siste tolv månedene har prisene i Trondheim steget med 1,0 prosent, noe som er lavere enn snitt for landet som helhet på 2,6 prosent.

Det er særlig Oslo som drar opp tallene med en tolvmånedersvekst på 3,8 prosent, men også Bergen har en høyere prisoppgang med en vekst på 1,6 prosent det siste året, viser tallene.

I løpet av måneden ble det solgt 545 boliger i Trondheim, noe som var tre prosent færre enn i samme måned i fjor. Den gjennomsnittlige salgstiden var på 41 dager, mens snittet for landet som helhet var på 49 dager.

Medianprisen på boliger i Trondheim er nå 3 096 284 kroner.

På forsiden nå