Regjeringens tiltak: Redusert skatt, flyavgifter fjernes, permitteringsregler endres

Kommunene får 250 millioner kroner i krisehjelp, og både skatte- og permitteringsregler endres i regjeringens økonomiske tiltakspakke for koronakrisen.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram tiltakspakke i forbindelse med koronaviruset.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Totalt vil krisepakken koste staten 6,5 milliarder kroner.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet det blir verre før det blir bedre, sa Jan Tore Sanner under pressekonferansen fredag.

– Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige, sa han.

Oppheving av flyavgifter

Regjeringen endrer blant annet permitteringsreglene. Perioden arbeidsgiver betaler, blir redusert fra 15 til 2 dager.

Det blir en midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 og en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

Regjeringen øker dessuten skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020.

– Kommunene står foran store utfordringer. Med mange smittede eller i karantene kan det bli vanskelig å levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Regjeringen vil gjøre det som trengs i denne situasjonen. Det må vi alle gjøre, forsikret han.

Første fase

Sanner understreket at dette er første fase av tiltak. I fase to vurderes det midlertidig utsettelse av arbeidsgiveravgift og innbetaling av forskuddsskatt for bedrifter.

Krisetiltakene skal hjelpe norsk økonomi, som nå lammes fullstendig av utbruddet av koronavirus.

Også statsminister Erna Solberg deltok. Hun benyttet anledningen til å takke dem som har stått på under koronakrisen de siste ukene.

– Mange har ofret mye og ytt mye. Men vi må forberede oss på å ofre mer og yte mer framover, sa hun.


Fakta om regjeringens krisepakke

* Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av koronavirusepidemien.

* Dette er den såkalte første fasen.

* Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger.

* Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

* Alle flyavgifter oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

* Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

* Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.

* Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.

* Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

* I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

 
På forsiden nå