Regjeringen med korona-krisefond på 100 milliarder kroner til norsk næringsliv

Statsminister Erna Solberg (H) varsler at regjeringen vil etablere låne- og garantiordninger for norsk næringsliv på minst 100 milliarder kroner.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner holdt pressekonferanse i Oslo søndag kveld.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Erna Solberg sier likevel at hensynet til liv og helse kommer først. 

- Den viktigste jobben vi som enkeltpersoner og som samfunn gjør nå er å begrense utbruddet av koronaviruset slik at vi redder liv, sier Erna Solberg til Aftenposten.

LES OGSÅ: Over 500 permittert sør i Trøndelag: - Helt katastrofe

Hun peker samtidig på at de omfattende smitteverntiltakene som er igangsatt, og som trolig vil bli utvidet i dagene som kommer, ramme virksomheter og bedrifter.

- Tiltakene vil ramme ramme næringslivet. Bedrifter og selvstendig næringsdrivende har det vanskelig og mange arbeidstagere er allerede permittert, sier Erna Solberg.

Skal sikre at virksomheter unngår konkurs

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier tilførselen av likvide midler derfor blir avgjørende. 

Med likvide midler menes penger som skal sikre at virksomheter ikke går øyeblikkelig konkurs dersom uventede utgifter dukker opp.

- Det viktigste for næringslivet, og dermed også arbeidsplassene våre, er å sikre tilgangen til nødvendig likviditet, sier Sanner.

LES OGSÅ: Redusert skatt, flyavgifter fjernes, permitteringsregler endres

Finansministeren trekker frem det som statsministeren sa på pressekonferansen på SMK lørdag:

«La meg gjøre det helt klart: Vi er villige til å gjøre alt det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi, norske jobber og for å bistå norsk næringsliv, store som små».

Korona-krisefondet på 100 milliarder er en oppfølging av dette:

- I dag varsler vi derfor at vi vil etablere to låne- og garantiordninger for næringslivet på til sammen minst 100 milliarder kroner, sier Jan Tore Sanner.

Bankene skal hjelpe

Han peker på at dette er viktige signaler som derfor gis allerede søndag kveld.

- Før næringslivet går på jobb mandag skal de vite at det kommer ordninger som letter på tilgangen til penger fra banksektoren, sier Jan Tore Sanner.

Han sier norske banker allerede er informert om disse tiltakene og er forberedt på å hjelpe sine næringslivskunder.

- Dette har vi kommunisert til banksektoren som står klare til å stille opp for sine kunder, sier Jan Tore Sanner.

Formelt skal også krisefondet på 100 milliarder kroner vedtas i Stortinget, men det antas at regjeringens forslag ikke vil bli kuttet i av opposisjonen, snarere det motsatte. Det er også derfor Sanner bruker formuleringen “på til sammen minst 100 milliarder”.

Fondet iverksettes derfor umiddelbart fra mandag morgen.

Frykter arbeidsplasser går tapt

NHO-sjefen Ole Erik Almlid gikk tidligere i dag ut i Aftenposten og sa at arbeidsplasser i et enormt høyt antall kan gå tapt hvis ikke regjering og storting raskt kommer på banen.

Almlid ba Stortinget om i løpet av noen timer samle seg om et bredt forlik for å stå opp for Norge og redde norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

Opposisjonen på Stortinget forhandlet søndag om krisepakken for næringslivet på 6,5 milliarder som regjeringen la frem fredag. En samlet opposisjon har gitt uttrykk for at de mener tiltakene ikke er gode nok.

Søndag klokken 14 møtte opposisjonen statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H).

Her er de viktigste elementene i fredagens krisepakke:

  • Permitteringsreglene endrer. Arbeidsgivere har lønnsplikt kun i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. 
  • Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves fram til 30. juni.
  • Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.
  • Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.
  • Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.
  • * Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

Deler av fredagens krisepakke skal opp til behandling i Stortinget mandag. De resterende skal avgjøres i Stortinget tirsdag.

Rentekutt

Det er ikke fastsatt eksakt når forslaget om koronakrisefondet på 100 milliarder formelt skal opp til behandling.

I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

Både Ap, SV og MDG har krevd bedre tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– For Ap er det viktig at krisetiltakene som iverksettes, har en klar sosial profil. Det har de ikke i regjeringens forslag, sier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

Ap krever også full lønn ved permittering og en rausere omsorgspengeordning, samt utsettelse av moms og arbeidsgiveravgift.

Blant SVs krav er blant annet at selvstendige næringsdrivende som taxisjåfører, frisører og kulturarbeidere, sikres omsorgspenger og sykelønn. I tillegg vil partiet at kvoten for sykt barn-dager forlenges, og at staten betaler for dette.

Også MDG vil ha sterkere tiltak for å hjelpe småbedrifter, frilansere, selvstendig næringsdrivende og lavtlønte som allerede har lite.

- Ikke tiden for spill

Frps leder Siv Jensen har sagt  at det nå ikke er noen som er opptatt av å slå politisk mynt på situasjonen.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som skaper trygghet for tusenvis av bedrifter og ansatte i bedrifter rundt om i landet som er urolige og bekymret, som er redde. Da er det ikke tiden for spill, understreker hun overfor TV 2.

Jensen får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det skal være holdningen overfor regjeringen. Vi må arbeide raskt, og det viktigste er helsesiden av dette. Å unngå at flere blir smittet, slik at vi får uverdige tilstander i sykehusene, sier Støre.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier partiene nå jobber sammen for å finne gode løsninger for alle innbyggerne, for mange hundre tusen arbeidstakere og for arbeidsgiverne.

- Se til Danmark

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen beskyldte fredag regjeringen for å velte regningen for koronakrisen over på arbeidsfolk.

Både LO og flere opposisjonspartier mener Norge bør se til Danmark. Der ble det søndag vedtatt en ny krisepakke der staten betaler 75 prosent og arbeidsgivere 25 prosent av lønnen til ansatte i bedrifter som kan komme til å måtte sparke 30 prosent av medarbeiderne eller flere enn 50 ansatte. Bedriftene forplikter seg på sin side til ikke å gi folk sparken, mens de ansatte må avgi fem ferie- eller avspaseringsdager.

Danmark har også innført en egen krisepakke for kulturnæringen, blant annet kompensasjon for arrangementer som blir avlyst.

Tyske myndigheters krisepakke for å motvirke virusutbruddets negative innvirkning på økonomien er på minst 500 milliarder euro.

Pakken inkluderer et såkalt ubegrenset lån fra den statlig eide investerings- og utviklingsbanken KfW.

På forsiden nå