Diskuterer gjenåpningen av serveringsstedene i Trondheim

Trondheim kommune, Næringsforeningen i Trondheim og representanter fra serveringsbransjen møtes kl. 12.30 i dag 6.mai, for å snakke om gjenåpning av serveringsstedene. Se sendingen fra Næringsforeningen her.

Saken oppdateres.

Dette blir et digitalt møte som tar sikte på å avklare hvilke regler og rutiner som gjelder for serveringsstedene i tiden fremover. Fra Trondheim kommune deltar kommunedirektør Morten Wolden, kultur-, nærings og idrettsdirektør Ola By Rise og kommuneoverlege Tove Røsstad.

Næringsforeningen i Trondheim ved Berit Rian inviterer aktuelle deltakere fra utelivsbransjen til å bli med på møtet.

Møtet starter onsdag 6. mai klokka 12:30

På forsiden nå