2,1 millioner i hvitvaskingsgebyr til Åfjord Sparebank

Finanstilsynet har vedtatt et overtredelsesgebyr på 2,1 millioner kroner til Åfjord Sparebank for brudd på hvitvaskingsloven.

Åfjord Sparebank har fått million-bot.  Foto: Åfjord Sparebank

Finanstilsynet mener Åfjord Sparebank har gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynets vurdering er at det foreligger brudd på hvitvaskingslovens §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 30 og 36, noe som medfører at det kan ilegges overtredelsesgebyr.