Finanstilsynet: Manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven hos Danske Bank i Norge

I en ny tilsynsrapport peker Finanstilsynet på en rekke kritikkverdige forhold hos Danske Bank. De mener banken ikke har gjort nok for å rette seg etter loven.

Danske Banks hovedkontor i Trondheim.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Danske Bank har gått sammen med Finanstilsynet for å planlegge og implementere 35 tiltak for å komme tilsynets funn i den knusende rapporten i møte. Tilsynet ble gjennomført i Danske Banks norske filial 4. og 5. september i 2019.

– Etter en nylig gjennomgang med Finanstilsynet, arbeider vi med et bredt spekter av nye tiltak og har dedikert betydelige ressurser for å møte alle påpekninger, sier landdirektør Trond F. Mellingsæter i en pressemelding.

Finanstilsynet merker seg også at banken stort sett er enige med deres vurderinger.

Tilsynet mener banken har gjort for lite for å etterkomme den strengere hvitvaskingsloven som ble innført i 2018.

«Finanstilsynet finner det kritikkverdig at filialen (...) ikke tidligere har iverksatt analyser og planer for å påse at filialen etterlever norsk hvitvaskingslov,» heter det i tilsynsrapporten.

Tilsynet kritiserer at den norske filialen har forholdt seg til hovedkontoret i Danmark, framfor å forsøke å etterleve norsk lov på egen hånd. Danske Bank i Norge får påpakning for å avvente prosjekter fra hovedkontoret, framfor å gjennomføre tiltak på egen hånd.

«Finanstilsynet minner om filialens ansvar for etterlevelse av norsk lov,» skriver de.

På forsiden nå