116 000 færre jobber enn i 2019

Ikke-bosatte hardest rammet.

Ikke-bosatte i Norge hardest rammet av et dalende jobbmarked.  Foto: Hauge Jon

Saken oppdateres.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag 4. november 2020 viser at det har vært en nedgang på 2,8 prosent i antall jobber i Norge i 3. kvartal sammenlignet med tallene fra 2019. Dette er en nedgang i antall lønnstakere på nesten 76 500. Likevel er dette en dempet nedgang sammenlignet med foregående måneder, opplyser Statistisk sentralbyrå på sine hjemmesider.

LES OGSÅ: Lanserer selvbetjent tjeneste for å kunngjøre jobbskifter.

Disse tallene viser også at det er en høyere nedgang i antall jobber enn antall lønnstakere. Dette har med å gjøre at det har blitt færre vikarer og deltidsstillinger under pandemien.

Innvandrere hardest rammet

Det er hovedsaklig arbeidstakere som ikke er bosatt i Norge som er hardest rammet av denne nedgangen.

I 2. kvartal i år var det en betydelig nedgang i antall jobber sammenlignet med samme kvartal i 2019. Det er innvandrere som ble hardest rammet med en jobbnedgang på hele 4,5 prosent. De som det gikk hardest utover var ikke-bosatt der nedgangen i antall jobber var på over 20 prosent.

Servicenæringen sliter mest

Forklaringen på denne kraftige nedgangen forklarer Statistisk sentralbyrå med at denne gruppen var overrepresentert i næringer som er mest påvirket av koronasituasjonen. Disse inkluderer forretningsmessig tjenestyring, overnattings- og serveringsvirksomhet.På forsiden nå