Riksmekleren vil be partene sitte utover natten – fortsatt betydelig avstand

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier at det er betydelig avstand og fortsatt tøffe forhandlinger i frontfagsoppgjøret. Meklingen fortsetter fram mot fristen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (bak) og NHO-sjef Ole Erik Almlid møtes til dyst i årets lønnsoppgjør. Her på en pressekonferanse på Hotel Opera i Bjørvika da meklingen startet fredag.   Foto: Berit Roald / NTB

Saken oppdateres.

Fristen er ved midnatt. Riksmekleren vil ikke si noe om han tror partene, LO, YS og NHO, blir enig før fristen går ut, men han sier møtene pågår og vil fortsette.

– Ingenting er avklart per nå. Det er fortsatt tøffe forhandlinger og betydelig avstand. Vi er i gang med møter med alle partene, og det fortsetter, sier Ruland lørdag kveld klokken 23.

Etter å ha informert pressen om at det fortsatt ikke er noen utvikling å melde om i meklingen, gikk Ruland tilbake til partene for å avklare ferden videre.

Etter det NTB forstår ligger det ikke an til å bli en enighet før fristen midnatt, og trolig blir det lange forhandlinger ut over natten, får NTB opplyst av kilder tett på forhandlingene.

LES OGSÅ: Blir det streik, stopper bussene og trikken i Trøndelag

Kan bli sittende til morgenen

– Det er det første jeg vil avklare med partene nå, om vi skal sitte videre ut over natten og om vi skal ta en pause på et tidspunkt eller ikke, sier riksmekler Ruland.

Etter det NTB forstår er riksmekleren og partene forberedt på å forhandle fram til morgentimene. Partene er fortsatt ikke sikre på at de kan unngå streik i 23-tiden lørdag, får NTB opplyst.

Det kan nemlig bli storstreik, med over 30.000 arbeidstakere som kan bli tatt ut i streik.


Fakta om lønnsoppgjøret og mulig streik

* Forhandlingene mellom LO, YS og NHO ble brutt 25. mars ettersom avstanden mellom partene var for stor.

* Meklingen startet klokken 10 fredag 9. april på Hotell Opera i Oslo sentrum. Fristen for meklingen er satt til midnatt natt til søndag

* LO og YS krever at kjøpekraften opprettholdes, mens NHO krever reallønnsnedgang for å holde lønnsveksten på et likt nivå som handelspartnere i utlandet.

* Til sammen omfatter oppgjøret rundt 198.500 arbeidstakere, og 31.348 av dem er streikeklare i prinsippet fra søndag morgen.

* Rundt 23.500 LO-medlemmer i NHO-bedrifter blir tatt ut, og i tillegg er det varslet plassfratredelse for rundt 2.400 ansatte i Vy Buss i Spekter-området. Rundt 5.500 bussansatte tas ut i streik av YS.

* Rutebusser og ferjeforbindelser ventes å rammes i stor skala dersom det blir streik. Store deler av bygg- og anleggsbransjen, deriblant asfaltbransjen, flere industrivirksomheter, mat- og næringsmiddelproduksjon (drikkevarer, sjokolade og snacks, og salat) og el- og heisinstallasjon rammes også i første omgang.

* Det gjennomføres lønnsoppgjør hvert år. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør siden før krigen.

* Mellomoppgjøret står i motsetning til hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene, som for eksempel arbeidstid eller permisjonsbestemmelser. Forrige hovedoppgjør var i 2020.

* Mellomoppgjør og hovedoppgjør gjennomføres annethvert år. I Norge har det siden midten av 1970-tallet vært vanlig å ha mellomoppgjør hvert oddetallsår.

Kilder: LO, YS, FriFagbevegelse, NHO, NTB.


Mellomoppgjør

Koronapandemien gjør forhandlingene ekstra utfordrende også i år. Partene sitter ikke fysisk samlet i år på grunn av smittevernhensyn, noe som gjør meklingen ekstra krevende, har Ruland uttalt.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet opp mot utenlandske aktører.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Dette blir trolig meklingens avgjørende punkt, ifølge FriFagbevegelse. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.

Kan bli omfattende busstreik

Til sammen kan rundt 31.500 arbeidstakere blir tatt ut i streik i første omgang dersom partene ikke kommer i mål med meklingen. Fristen er altså ved midnatt natt til søndag.

LO forhandler på vegne av 180.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter. 23.500 LO-medlemmer blir tatt ut i streik fra søndag morgen klokken 6 dersom det ikke blir enighet.

Ettersom de færreste jobber søndag, vil streiken i hovedsak bli merkbar fra mandag morgen.

Både LO og YS tar ut bussansatte, og LO tar i tillegg ut medlemmer fra ferjetrafikken. YS, som tar ut 5.500 bussjåfører, har uttalt at en streik trolig vil føre til alle rutebusser står fra søndag morgen.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.

Flere bransjer rammes

Også i bransjer som bygg og anlegg, mat- og drikkeproduksjon, samt enkelte industribedrifter, blir det tatt ut arbeidstakere til streik. LO velger imidlertid å skjerme hardt koronarammede næringer som reiseliv og restaurant.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har en formidabel oppgave med å få enighet mellom partene. Det er ventet at meklingen kan komme til å gå på overtid.

Forhandlingene som pågår nå i det såkalte frontfaget, er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen, og dermed legger normen for andre sektorer. I slutten av april skal offentlig sektor begynne sine lønnsforhandlinger.


På forsiden nå