Derfor fikk Salmar nei

Bare lukkede laksemerder kan fikse miljøproblemene oppdretterne strir med, mener faggruppa som knuste Salmars framtidsdrøm.

OCEAN FARMING. Ved å kombinere kompetanse fra offshore- og oppdrettsnæringen har Salmar utviklet en stålkonstruksjon med en diameter på 110 meter for oppdrett langt til havs. I motsetning til lukkede anlegg, vil Ocean Famning gjøre virksomheten bærekraftig, mener Salmar. 

Saken oppdateres.

Salmars egenutviklede merd for oppdrett langt til havs nådde ikke opp da Fiskeridirektoratet i sommer delte ut ti konsesjoner for utprøving av ny teknologi.

I et 20 sider langt klagebrev som Adresseavisen omtalte tirsdag, slår Salmar-gründer Gustav Witzøe kraftig tilbake mot faggruppa som står bak tildelingene.

En av Witzøes hovedinnvendinger er at faggruppa kun valgte å satse på én teknologi, nemlig lukkede produksjonsanlegg.

– Vi har vektlagt ulike typer av lukkede anlegg i hele konsesjonsprosessen. Etter vår oppfatning er det lukkede anlegg som har best effekt på luse- og rømningsproblematikken i oppdrettsnæringen, sier faggruppas leder Ove Midttun til Adressa.no.

Delvis lukket

Salmars havmerd Ocean Farming består av en halvt nedsenkbar stålkonstruksjon som er laget for å tåle ekstreme belastninger langt til havs. Laksen stenges inne av samme type gitter som brukes til rassikring. Salmar mener sterke havstrømmer vil frakte med seg luselarvene, slik at smittepresset blir kraftig redusert.

Problemet, ifølge Midttun, er at anlegget er helt åpent.

– Offshore-konstruksjonen de hadde syntes vi var OK. Men vi mente andre søkere ga bedre svar på miljøutfordringene. I lukkede anlegg har man kontroll på lus- og rømningsproblemene, sier han.

I åtte av de ti anleggene som har fått konsesjon, vil laksen holdes i lukkede merder fram til den når ei vekt på mellom 0,6 og 2 kilo. Deretter flyttes den over i åpne merder av samme type som de som brukes i dag.

– Poenget er at eksponeringstida for lus vil reduseres ganske mye, samtidig som det vil gi mer tid til brakklegging. Derfor er lukkede anlegg i deler av produksjonssyklusen et bra tiltak som hindrer oppformering av lus, sier Midttun.

Naturvernforbundet: –Lukket er best

På lang sikt har norske myndigheter et mål om å mangedoble produksjonen av norsk sjømat. Skal det være mulig, må produksjonen flyttes lenger ut fra land, mener Witzøe i Salmar.

– Det kan være én måte å gjøre det på, men for oss i faggruppa var ikke dette det viktigste. For oss gjaldt det å finne konsepter som gir svar på miljøutfordringene i næringen, og der vi kan få en teknologisk utvikling, svarer Midttun.

Også Naturvernforbundet holder en knapp på lukkede merder.

– Lukkede anlegg er den beste løsningen for naturen. Jeg kjenner ikke detaljene ved Salmars konsept, men den ser ut til å ha både positive og negative sider. Lakselus og virus kan fortsatt komme inn, det er rømningsfare, og avfall blir liggende på bunnen under merden, sier fagrådgiver Jorunn Vallestad.

Klagene fra Salmar og andre blir nå behandlet av faggruppa. Velger faggruppa å opprettholde avslagene til de som har klaget, blir klagen sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig avgjørelse.

På forsiden nå