Kraftig nedgang etter laksedød

Norway Royal Salmons kvartalsresultat preget av at tonnevis med fisk døde.

Konsernsjef John Binde går av som toppsjef i Norway Royal Salmon i slutten av september. 

Saken oppdateres.

Det Trondheims-baserte oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 26,5 millioner kroner i andre kvartal i år, som er en nedgang fra 71,5 millioner kroner i samme periode i fjor.

Årsaken er blant annet akutt dødelighet og fremskyndet slakting ved to lokaliteter i juni, da lakseprisen var på det laveste i kvartalet. Norway Royal Salmon (NRS) meldte tidligere i sommer at giftige alger kunne være årsak til fiskedøden ved anlegget i Kokelv i Finnmark.

LES OGSÅ: Akutt laksedød gir millionsmell

I tillegg har selskapet kostnadsført et tap på 6,9 millioner kroner knyttet til fastpriskontrakter og usikre krav overfor kunder i Ukraina og Russland. Russiske myndigheter innførte i begynnelsen av august importforbud for norsk sjømat, som har ført til en nedgang i lakseprisen og jakt på nye kunder i andre markeder.

Men siden det i sommer har blitt slaktet mye norsk laks, så forventer selskapet at tilbudsveksten vil avta i andre halvår. Selskapet tror derfor på en positiv utviklingen i markedet på lengre sikt.

NRS hadde i andre kvartal driftsinntekter på 595,7 millioner kroner, som er en nedgang fra 675,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 73,8 millioner kroner, ned fra 95,2 millioner i fjor.

LES OGSÅ: Laksekonge trer av

NRS' konsernsjef John Binde er på vei ut av selskapet, etter å ha ledet det i ti år. Han slutter 30. september, og erstattes av Charles Høstlund som kommer fra stillingen som regiondirektør for Marine Harvest i Nord-Norge.

På forsiden nå