Statsbudsjettet kan gi flere vindmøller

Midtnorske vindkraftutbyggere håper energiminister Tord Lien (Frp) kutter skatten til svensk nivå.

Gjennombrudd? Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) ivret for skattekutt for vindbransjen da han var direktør i Trønderenergi. Nå har han satt Finansdepartementet i sving med å utrede en regelenedring. 

Saken oppdateres.

Nye vindmøller som norske strømbrukere er med å betale på, popper til stadighet opp i Sverige.

I Norge er markedet så godt som dødt. Energibransjen mener ulike skatte- og avskrivningsregler er hovedgrunnen.

Nå vil tidligere Trønderenergi-direktør og nåværende energiminister Tord Lien (Frp) gi bransjen vind i seilene. I statsbudsjettet for 2015, som ble lagt fram onsdag, skriver Lien at Finansdepartementet nå vi utarbeide et forslag om nye avskrivningsregler.

Etter planen skal forslaget bankes gjennom i Stortinget før sommeren, og gjøres gjeldende for inntektsåret 2015. Det kan bli redningen for noen av de mange vindparkene som planlegges langs Trøndelagskysten.

Kredit til eksdirektør

Selskapene bak Fosen Vind, Trønderenergi, Statkraft og NTE, er blant de som har kommet lengst i planleggingen. Investeringsbeslutningen for parker med til sammen 200-250 vindmøller skal etter planen tas før sommeren neste år.

–Dette er et utspill som statsråden fortjener kredit for, og noe vi har kjempet for i lengre tid. Formuleringene i statsbudsjettet er ikke så klare som vi håpet på, så det haster med å få klarhet i hva dette betyr, sier energidirektør Tormod Eggan i Trønderenergi.

–Generelt mener vi det vi har ment lenge, at rammevilkårene gjør det mindre lønnsomt å bygge vindkraft i Norge enn i Sverige. Bedre vilkår vil kunne øke sannsynligheten for at vi investerer i prosjekter i Norge, supplerer kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft.

NTE og Trønderenergi er også involvert i et annet vindkraftselskap, Sarepta Energi, som blant annet planlegger en utvidelse av vindparken i Ytre Vikna.

–Dette er positivt, men vi får vente til vi har det endelige resultatet før vi tar bølgen, sier daglig leder Alexandra Bech Gjørv.

Holder fast ved tidsplanen

Verken Trønderenergi eller Statkraft er innstilt på å forskyve investeringsbeslutningen for vindparkene på Fosen til høsten 2015.

–Vi har som mål å ta investeringsbeslutningen før neste sommer. Det er vi nødt til om vi skal ha alle disse prosjektene ferdige innen utløpet av elsertifikatmarkedet i 2020. Husk at det ikke bare er vindkraftprosjekter det er snakk om. Planlagte nettutbyggingsprosjekter vil ikke bli satt i gang før en slik investeringsbeslutning er tatt, sier Steen i Statkraft.

–Selv om forslaget ikke blir formelt vedtatt før medio 2015, vil få innblikk i hva forslaget går ut på en god del tidligere, poengterer Eggan i Trønderenergi.

Den såkalte elsertifikatavtalen med Sverige innebærer at det skal bygges ut 26,4 milliarder kilowattimer (TWh) fornybar energi i de to landene innen utgangen av 2020. Utbyggingene subsidieres av strømkundene i Norge og Sverige gjennom såkalte elsertifikater.

Foreløpig er det bygd ut 5,2 TWh vindkraft i Sverige, og bare 0,2 TWh i Norge. Inkludert bio- og vannkraft, er resultatet så langt 6,7 TWh i Sverige og 1,2 TWh i Norge, ifølge budsjettdokumentene fra regjeringen.

På forsiden nå