Jan Guldahl går med underskudd

Synskirurgi er ikke like lønnsomt for Jan Guldahl. Trondheim Øyelegesenter taper penger.

Jan Guldahl taper penger på synskirurgi-senteret. 

Saken oppdateres.

Denne saken er felt av Pressens faglige utvalg (PFU) og er korrigert. Les PFUs uttalelse her.

Inntektene for 2013 er nesten halvert siden 2011, og sviktet med hele 36 prosent fra 2012 til 2013.

Mens omsetningen var 25,5 millioner kroner i 2011 og 21 millioner i 2012, er den på 13,4 millioner i 2013, viser årsregnskapet.

Det gir minustall både på driftsresultatet og resultat før skatt, som er på henholdsvis minus 2,3 og 2,4 millioner kroner. Underskuddet er på 1,7 millioner kroner.

Samme kostnader som før

Kostnadene er omtrent de samme som før, slik at det negative resultatet forklares av inntektssvikten.

På hjemmesiden oppgir Trondheim Øyelegesenter seg som Midt-Norges største aktør innen synskirurgi, med mer enn 20 000 utførte operasjoner. Akkurat nå kan man gjøre en god handel. «Alle som bestiller behandling hos oss før 1.desember, får 4 000,- i rabatt på alle behandlinger!», opplyses det samme sted.

Ikke hijab-sakens feil

Laserkorreksjoner er altså ikke lenger like god butikk for øyekirurgen, fotballentuasiasten og samfunnsdebattanten Jan Guldahl.

Da Adresseavisen skrev om senteret i 2007, hadde Guldahl tatt ut drøyt 9,8 millioner kroner i utbytte, som den gangen var rundt halvparten av omsetningen. I et intervju med Adresseavisen i februar i år opplyste Guldahl at omsetningen hadde gått ned etter den såkalte hijab-uttalelsen.

Guldahl fikk mye negativ oppmerksomhet etter å ha uttalt at hijab-kledte aldri vil få jobb hos ham. Uttalelsene førte til at verken fotballklubbene Ranheim eller Orkla ville ha Guldahl og Trondheim Øyelegesenter som sponsor.

- Hvis dette i ytterste konsekvens fører til at vi går konkurs eller må legge ned, så vil jeg fortsatt ikke angre, sa Guldahl til Adresseavisen etter at det ble kjent at fortballklubbene ikke ville samarbeide med ham. Imidlertid kan ikke inntekstsvikten de siste årene fram til 2013 tilskrives "hijab-saken",ettersom den verserte først i januar og februar i år.

Ingen kommentar

Adresseavisen har kontaktet Jan Guldahl med spørsmål om årsregnskapet, men fått til svar at han ikke gir kommentar til avisen.

I årsberetningen skriver Guldahl imidlertid at JBedriften har stabil aktivitet, det forventes et tilfredsstillende år.»

På forsiden nå