Stordalen og Hegnar vil kjøpe Hurtigruten

Hurtigruten har mottatt et tilbud om kjøp av selskapet fra et investeringsfond og to selskaper som kontrolleres av Petter Stordalen og Trygve Hegnar.

Petter A. Stordalen mener Hurtigruten er et ikon med en unik historie og en sterk markedsposisjon.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Tilbudet kommer fra joint venture-selskapet Silk Bidco som er indirekte eid av Petter Stordalen-kontrollerte Periscopus, Home Capital som kontrolleres av Trygve Hegnar og investeringsfond forvaltet av TDR Capital.

Tilbudet på selskapets aksjer innebærer en pris på 7 kroner per aksje, noe som verdsetter aksjekapitalen til rundt 2.940 millioner kroner, opplyser Stordalen.

– Hurtigruten er et ikon med en unik historie og en sterk markedsposisjon. Vi er begeistret over mulighetene til å akselerere veksten i virksomheten. Vi vil bygge videre på den sterke posisjonen som selskapet har, vi vil investere og vi vil bidra til at Hurtigruten fortsatt kan levere opplevelser i verdensklasse til passasjerene, sier Petter A. Stordalen i Home Capital som representerer Silk Bidco.

Skal bli bedre

Stordalen vil sammen med representanter for både Hurtigruten og de øvrige selskapene orientere nærmere om kjøpstilbudet på en pressekonferanse på Stordalens hotell The Thief i Oslo onsdag klokka 10.

Stordalen understreker i en pressemelding onsdag morgen at eierne av Silk Bidco kjenner Hurtigruten og selskapets ledelse og ansatte godt, og at de har stor respekt for den viktige rollen selskapet har som leverandør av tjenester til innbyggere, næringsvirksomhet og lokalsamfunn langs norskekysten.

– Vi er også imponert over selskapets økende suksess som internasjonal reiselivsaktør og turistmål. Vår plan er å bygge videre på alle disse elementene og skape et enda mer vellykket selskap i framtiden, sier Stordalen.

Anbefaler

De tre oppkjøpslystne selskapene mener utvilsomt at snaut 3 milliarder kroner er et svært godt tilbud, og viser til at 7 kroner per aksje er 55,9 prosent høyere enn sluttkursen på Hurtigruten tirsdag ettermiddag. Ser man på den gjennomsnittlige børskursen siste måned, samt de siste tre, seks og tolv månedene fram til 28. oktober, ligger tilbudet henholdsvis 76,6, 71,4 og 64,9 og 66,8 prosent høyere.

Det er allerede mottatt forhåndsaksepter på til sammen 55,87 prosent av aksjene, inkludert aksjene som fra før har vært eid av parter som er nærstående til Silk Bidco. De uavhengige styremedlemmene i Hurtigruten ASA har enstemmig besluttet å anbefale tilbudet overfor selskapets aksjonærer.

På forsiden nå