Krevde inn 975 000 ulovlig

Trondheimsselskapet Odin Kapital må betale tilbake ulovlig innkrevde inkassosalær til mer enn tusen kunder.

Odin Kapital holder til i Fokus-bygget på Rosten. 

Saken oppdateres.

– Basert på foretakets kartlegging dreier dette seg om i underkant av 975 000 kr fordelt på 1225 skyldnere .

Det skriver seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet, i en e-post.

Som Adresseavisen skrev mandag, har Finanstilsynet konkludert med at Odin Kapital har «begått langvarige og systematiske og alvorlige brudd på inkassolovgivningen».

Inkassoselskapet, som har sitt hovedkontor på Rosten i Trondheim, er også pålagt å betale de urettmessig innkrevde pengene tilbake.

Stoler på opplysninger

Tuv opplyser at Odin Kapital har gitt tilbakemelding til Finanstilsynet om at de ulovlig innkrevde inkassosalærene vil betales tilbake til skyldnerne innen 15. januar.

Videre opplyser hun at både beløp og antall skyldnere som er rammet, er oppgitt av Odin Kapital.

– Vi har ikke grunn til å betvile disse opplysningene, skriver Tuv.

– Har Finanstilsynet noe «ris bak speilet» dersom Odin Kapital ikke overholder denne fristen?

– Foretaket har bekreftet til oss at tilbakebetalingene vil bli gjennomført innen 15. januar. Vi har tillit til at dette oppfylles, svarer seksjonssjefen.

Penger før jul

Magnus Pedersen, daglig leder for Odin Kapital, forsikrer overfor Adresseavisen at pengene skal være tilbake i rettmessige hender i god tid før midten av januar.

I en e-post bekrefter Pedersen han at beløp og antall skyldnere som Finanstilsynet stemmer. Videre skriver han at selskapet nå ønsker å gjøre opp for seg så snart som mulig:

«Odin Kapital AS beklager selvfølgelig at dette har inntruffet, og vi tilbakebetaler i løpet av de nærmeste to uker for mye innbetalt salær til berørte debitorer og dokumenterer tilbakebetalingen til Finanstilsynet.»

Personvernutfordringer

Det er hovedsakelig inkassosaker knyttet til egenandeler hos fastlegen hvor kundene har blitt krevd for høye inkassosalær.Pedersen forklarer i e-posten at årsaken er knyttet til at «inkasssovirksomhet knyttet til helsevirksomhet reiser særlige problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern».

Han skriver videre at feilen er en følge av manuelle feil, men at selskapet nå har fått på plass gode nok støttesystemer.

«Feilen er nå rettet opp med ny programvare som av Odin Kapital ble satt i bestilling ikke så lang tid etter finanstilsynets rundskriv kom.

Kraftig omsetningsvekst

Odin Kapital ble stiftet i 2003 og har de siste årene opplevd en kraftig vekst gjennom å levere betalingsløsninger til mange av landets fastleger.

I 2013 hadde selskapet en omsetning på 35,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 6 millioner.

De tre siste regnkapsårene har Odin Kapital omsatt for over 90 millioner kroner. Til sammenligning var omsetningen i 2010 på beskjedne ni millioner.

I tillegg til hovedkontoret i Trondheim, har selskapet også et avdelingskontor i Oslo.

På forsiden nå