Arbeideravisa må ha 1,7 mill.

Dagen etter at Charles Utvik varslet at han trekker seg som ansvarlig redaktør startet arbeidet med å skaffe 1,7 millioner kroner i frisk aksjekapital til Arbeideravisa.

Saken oppdateres.

– Vi begynte arbeidet mandag denne uken, sier daglig leder Snorre Valen.

Styret i Avisen ønsket ikke å rette emisjonen mot de bestående eierne, men la aksjeutvidelsen være helt åpen. Det håper de vil styrke produktet og øke langsiktigheten til avisa.

– Hvordan påvirkes dette arbeidet av at ansvarlig redaktør allerede nå varsler at han trekker seg og går tilbake til jobben i Brønnøysunds Avis?

– Det er vanskelig å få et prosjekt som dette til å gå uansett hvem som er redaktør, sier Valen. Han sier han personlig hadde ønsket at Utvik hadde fortsatt i stillingen. Arbeideravisa hadde som mål å få 1200 abonnenter. I dag har de snart 1700. Valen sier det slett ikke hersker noen krisestemning i avisa og at det skulle være grunnen til at Utvik trekker seg som redaktør allerede i juni i år.

- Stor velvilje

– Avgjørelsen er helt og holdent hans egen. Resten av avisa står på hardt og målrettet for at dette skal bli en levedyktig avis og en konkurrent til Adresseavisen.

– Føler du deg motarbeidet?

– Overhodet ikke. Vi samarbeider med Adresseavisen og vi merker stor velvilje ute blant folk og annonsører. Men det er ingen automatikk i at den overlever i et marked som er såpass dominert av en stor aktør, sier Valen.

– Når vet dere om avisa er økonomisk levedyktig?

– I løpet av året vil vi nok få svar på mange spørsmål.

Ulike tilbakemeldinger

Arbeideravisa får mange og ulike tilbakemeldinger etter de første numrene. Mange vil ha en tykkere utgave, hardere nyheter og heftigere debatter. Andre setter pris på at innholdet er mer lokalt enn i Adresseavisen.

– Det er et sug etter en konkurrent til Adresseavisen ute blant folk, sier Einar Myrenget, styremedlem i Arbeideravisa og ansvarlig redaktør i Høgskoleavisa.

Styret skal være aktiv i å skaffe en erstatter etter Utvik, men det er usikkert hvor aktive de ønsker å være overfor den øvrige driften.

– Mange er veldig opptatt av å ikke blande seg inn i den redaksjonelle profilen. Likevel er det ingen tvil om at dette prosjektet er drevet av en god porsjon idealisme. Mange bruker nok sine nettverk til å snakke pent om avisa, sier Myrenget.

Han håper den økonomiske plattformen kan bli så god at avisa kan utvide den redaksjonelle satsingen og kanskje komme ut flere ganger i uken.

– Potensialet er der. Men det er langt frem dit, sier Myrenget.

På forsiden nå