Tror oljeinvesteringene blir 175 mrd. lavere

Oljedirektoratet har tatt ned prognosen for de neste fem årene.

Nedjusterte prognosen. Lavere lete- og utbyggingsaktivitet gir mindre pengebruk på norsk sokkel de neste fem årene, tror oljedirektør Bente Nyland . 

Saken oppdateres.

Prognosen for investeringer på norsk sokkel i perioden 2015-2019 er i dag 175 milliarder lavere enn for ett år siden.

Det viser Oljedirektoratets (OD) nye anslag for norsk sokkel, skriver Stavanger Aftenblad.

Vi tror letevirksomheten blir kraftig redusert og at utbygging av funn blir utsatt, sier oljedirektør Bente Nyland.

Nyland holdt torsdag sin årlige pressekonferanse om tilstanden for norsk sokkel. Hun slo med en gang fast at verden ser litt annerledes ut ved inngangen til 2015 enn på samme tid i fjor.

Kraftige kostnadskutt er nødvendig, selv om det på kort sikt kan bety et lavere aktivitetsnivå, sier Nyland.

I alt 9.500 arbeidsplasser forsvant fra oljenæringen i fjor.

Det har nok vært litt enkelt å bruke penger når man har hatt høy oljepris og ikke tenkt så mye på kostnadene. Det slo for alvor inn i fjor at kostnadene ikke var bærekraftige på norsk sokkel, sier oljedirektøren.

I 2014 økte oljeproduksjonen for første gang siden tusenårsskiftet. Den viktigste årsaken er at nye brønner har produsert mer enn forventet. Fire nye felt ble satt i produksjon i 2014. 56 letebrønner ble påbegynt, og det ble gjort 22 nye funn – to flere enn året før. Åtte av disse er i Nordsjøen, fem i Norskehavet og ni i Barentshavet.

Det er 79 felt i drift på norsk sokkel i dag. Dette er lønnsomme felt der staten og selskapene tjener penger, og slik vil det fortsatt være, selv om oljeprisen skulle synke ytterligere, sier Bente Nyland.

I dag gjenstår 55 prosent av de totale olje- og gassressursene i Norge, ifølge Oljedirektoratets beregninger.

På forsiden nå