Vil ha fast bensinpris

- La staten regulere pumpeprisen på drivstoff. Det vil gi forbrukerne forutsigbarhet, sier Frps stortingsrepresentant Robert Eriksson.

Saken oppdateres.

Det overraskende regulerings-utspillet fra partiet som normalt ønsker størst mulig grad av markedsliberalisme, kommer etter de siste dagers debatt om høye dieselavgifter og økt engangsavgift på kjøp av dieselbiler.

Eriksson sier han først og fremst ønsker lavere avgifter på drivstoff. Nå vil han diskutere mulighetene for et system med regulert drivstoffpris med sin egen stortingsgruppe, foran behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. For å få til det må avgiften være flytende og minske i takt med økning i oljeprisen.

- Dette er nye toner fra Frp?- Jeg mener dette er fornuftig for å sikre forutsigbare rammer, blant annet for næringslivet. Det er helt i tråd med det vi i Frp har jobbet med i mange år, sier Eriksson.10,50 for literen- Førsteprioritet i forhold til revidert nasjonalbudsjett er en betydelig reduksjon i drivstoffavgiftene. Dagens avgifter er distriktsfiendlige, sier Eriksson.Ifølge Esso Norge er de statlige avgiftene på drivstoff mellom 55-65 prosent av pumpeprisen når det gjelder 95 oktan og diesel. For 95 oktan er de samlede avgiftene, inkludert moms, 6,38 kroner per liter. For diesel er de samlede avgiftene, inkludert moms, på 4,81 kroner per liter.

Eriksson mener de statlige avgiftene bør reduseres med 1,50 - 2 kroner. Ønsket er en stabil bensinpris på ca 10,50 kroner.

- Dersom det ikke er mulig å få til lavere avgifter og fast pris, kan det innføres en avgiftssystem etter svensk modell. Der reguleres avgiftene oftere, ut fra nivået på oljeprisen, sier Eriksson.Viktig distriktssakFor Nord- og Sør-Trøndelag er dette en viktig distriktssak, mener Eriksson. Mange transportarbeidsplasser ligger i spredt bebygde områder. Avgiftene vil ramme bunnlinja til flere transportbedrifter.

Frp-politikeren er svært kritisk til at man først fjernet engangsavgiften ved kjøp av dieselbiler. Så økte man drivstoffavgiften på diesel med 16 øre literen fra 1. januar. De siste dagene er det blitt kjent at den kan øke med ytterligere 20 øre per liter.- Her har regjeringen stimulert folk til å kjøpe dieselbiler - andelen slike biler er nå ca. 70 prosent. Her har man lurt det norske folket til å være miljøvennlige, og så skal man avgiftsbelegges noe voldsomt, sier Eriksson.Han viser til at dette er noe som direkte rammer både forbrukere og arbeidsgivere. Kanskje spesielt i distriktene, i form av økte transportkostnader.- Jeg håper at de andre ikke-sosialistiske partiene kan bli med på et forslag om å se på avgiften. Spesielt håper jeg at Sp tar til fornuft, sier Eriksson. 
På forsiden nå