Tiltale mot oppdrettsselskap

Datterselskap til Norway Royal Salmon kan miste verdifulle oppdrettskonsesjoner.

Saken oppdateres.

Oppdrettsselskapet Nord Senja Laks AS er satt under tiltale, blant annet for brudd på reglene om rapportering av lakselus, skriver hovedeieren Norway Royal Salmon (NRS) i en børsmelding.

Trondheims-baserte NRS eier 66,67 prosent av aksjene i Nord Senja Laks, og konsernsjef Charles Høstlund i NRS er også styreleder i datterselskapet.

– Svært alvorlig

Høstlund sier at selskapet kun har mottatt tiltalebeslutningen, og at de først vil skaffe seg oversikt over hele grunnlaget for saken.

– Uavhengig av hva som måtte bli utfallet av saken ser vi på det som svært alvorlig at det kommer en slik tiltale mot ett av våre datterselskaper. Vi avventer den videre behandlingen, sier Høstlund i meldingen.

Ifølge børsmeldingen er selskapet satt under tiltale for brudd på regler om rapportering og behandling av forekomst av lakselus, for å ha gitt uriktige opplysninger til Mattilsynet samt for ett tilfelle av unnlatt sikring av godt tilsyn og stell ved plassering av fisk i slaktemerd.

Tiltalebeslutningen gjelder selskapets oppdrettsanlegg i Lenvik i Troms i perioden juni 2012 til februar 2013.

Kan miste konsesjoner

Det er varslet at det kan bli fremmet påstand om inndragning av utbytte for kostnader som er spart ved at det ikke ble iverksatt tiltak for å redusere lakselus.

I tillegg kan selskapet miste retten til å ta i bruk de to såkalte grønne oppdrettskonsesjonene som selskapet ble tildelt i april i fjor.

LES OGSÅ: Trondheims-selskap fikk ni grønne konsesjoner

NRS ble gjennom sine datterselskaper tildelt til sammen ni grønne konsesjoner, noe som ifølge selskapet ville gi dem mulighet til å øke lakseproduksjonen med 40 prosent.

På forsiden nå