- Vindkraft er en massiv gambling

«En veldig dårlig idé» å satse på det nå, mener Ragnar Torvik.

Ragnar Torvik, som er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, åpnet Norskehavskonferansen torsdag. Bakteppet er oljeprisfall, kostnadskutt og reduserte investeringer i oljesektoren. 

Saken oppdateres.

Da Norskehavskonferansen ved Hell i Stjørdal åpnet torsdag morgen, var NTNU-professor Ragnar Torvik invitert for å tegne «det store bildet».

Bakteppet for konferansen er et massivt oljeprisfall, som gir utfordringer for både oljenæringen og Norge som nasjon. Torvik tok et oppgjør med dem som mener at den lave oljeprisen betyr at oljealderen er over, og at vi derfor bør satse på vindkraft.

- Vi skal over til vindkraft av miljøhensyn, men ikke av økonomiske hensyn. For det er massiv gambling. Det er ikke noe kommunene bør bruke penger på, sa Torvik.

«Tilbudssjokk»

Han fortsatte med å kalle offentlig satsning på vindkraft «en veldig dårlig idé».

- Dersom oljeprisen forblir lav, forblir prisen på energi lav. Bør vi da bruke offentlige penger for å øke tilbudet av energi? Min far som var slakter, forsto dette. Han investerte ikke i maskiner for å lage kjøttdeig dersom prisen på kjøttdeig falt, sa Torvik.

Norskehavskonferansen arrangeres av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt Trondheim og Stjørdal kommune. Oljenæringen har det siste året blitt preget av kostnadskutt, prisfall, innstramming og reduserte investeringer.

Ragnar Torvik kom til Hell med tre prognoser – to dårlige og én god: Oljenæringen er rammet av det han kaller et «permanent tilbudssjokk». Nye teknologier, som fracking, har gjort at det utvinnes mer olje enn før. Og de nye teknologiene er ennå unge, og vil utvikles videre.

Samtidig mener Torvik at etterspørselen i Asia vil avta, fordi Kina vil støte på problemer. Han mener kineserne i fremtiden vil spare mer og investere mindre – noe som igjen vil gi lavere oljepris.

- Vi pøser ikke på

Den gode prognosen var knyttet til norsk pengepolitikk. På grunn av oljeprisfallet har vi som nasjon blitt fattigere, sa Torvik, samtidig som vi må se oss om etter annen konkurranseutsatt virksomhet å leve av.

Derfor mener han Norges Banks politikk med en lav rente er en god vei å gå.

- Det gir et prissignal til næringslivet: Det lønner seg å satse på konkurranseutsatt virksomhet. Vi kan ikke ha en for sterk krone, og vi er allerede inne på et spor hvor politikken responderer på en god måte. Vi pøser ikke på og bruker mer penger, men velger andre virkemidler, sa Torvik.

På dagens konferanseprogram står også Ap-leder Jonas Gahr Støre, som skal snakke om strategier for energinasjonen Norge, samt Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik, som tar for seg oljeselskapets historie.

På forsiden nå