Lien vil ha færre nettselskaper

Både energiminister Tord Lien (Frp) og Trønderenergi tror nytt lovforslag vil føre til at små nettselskaper forsvinner.

Mer effektivt? Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) vil ha større og færre nettselskaper i Norge. 

Saken oppdateres.

I 2012 var det 136 ulike nettselskaper som distribuerte strøm til norske bedrifter og husholdninger. 103 av dem hadde færre enn 10 000 kunder.

Onsdag fremmet energiminister Tord Lien (Frp) et lovforslag som vil gjøre det lettere å slå sammen nettselskaper.

- Målet med forslaget er å bidra til en mer effektiv og robust strømnettstruktur og lavere nettleie. Forslaget legger (..) et viktig grunnlag for en nødvendig konsolideringsprosess i retning av mer robuste nettselskaper, sier olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding.

Må skilles ut

Forslaget som nå sendes på høring innebærer blant annet at nettselskapet må skilles ut fra resten av virksomheten i kraftselskapet. I dag er det bare nettselskaper med over 100 000 kunder som er pålagt å gjøre et slikt funksjonelt skille.

- I selskaper der nettvirksomheten er kombinert med konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel kraftproduksjon, er det en risiko for sammenblanding og kryssubsidiering. Det er verken transparent eller særlig demokratisk, framholder Lien.

Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold tror lovendringen kan få konsekvenser også for nettselskaper i Midt-Norge.

- Det er rimelig å anta at dette vil få betydning for enkelte nettselskap, sier han.

Trenger penger

Til sammen skal det investeres nesten 3 milliarder kroner i regionalnettet i Midt-Norge fram mot 2021, ifølge en rapport fra det regjeringsoppnevnte Reiten-utvalget. Moderne, automatiske strømmålere og tiltak for et "smartere" nett er kapitalkrevende, og vil sette mange kommuneeide nettselskaper under press, tror Gjersvold.

- En stor del av distribusjonsnettet er gammelt. Du trenger en høy kompetanse og investeringsevne for å bygge et framtidsrettet nett, sier han.

Gjersvold har flere ganger uttalt at han ønsker ett stort nettselskap i Sør-Trøndelag og på Nordmøre, men han ser ikke for seg at Trønderenergi nødvendigvis trenger å ha aksjemajoriteten i et slikt selskap.

Skal det være mulig, må det være basert på frivillighet, tror Gjersvold. Han har ingen planer om et fiendtlig oppkjøpsraid på bygdene.

- Vi ønsker ikke å gjøre noen aggressive framstøt. Dette er det opp til nettselskapene og deres eiere å vurdere, sier han.

På forsiden nå