Koteng vil bygge i fem etasjer bak biblioteket

Utbyggerne ser for seg kafé for publikum og kontorlokaler for næringslivet på Peter Egges plass.
Slik ser bygget ut når man ser det fra hovedinngangen til Trondheim folkebibliotek. Det er fire etasjer høyt mot Peter Egges plass, og fem etasjer lenger bak. Utbyggerne håper bygget vil bidra å gi nytt liv til plassen utenfor biblioteket. BLA TIL HØYRE FOR Å SE FLERE BILDER. 

Slik ser bygget ut når man ser det fra hovedinngangen til Trondheim folkebibliotek. Det er fire etasjer høyt mot Peter Egges plass, og fem etasjer lenger bak. Utbyggerne håper bygget vil bidra å gi nytt liv til plassen utenfor biblioteket. BLA TIL HØYRE FOR Å SE FLERE BILDER. 

Peter Egges plass og det planlagte næringsbygget sett fra øverste etasje i Trondheim folkebibliotek. 

Peter Egges plass og det planlagte næringsbygget sett fra øverste etasje i Trondheim folkebibliotek. 

Første etasje av bygget skal inneholde et publikumsrettet lokale. Blant annet tenker utbyggerne at en bokkafé kan være aktuell. I bakgrunnen ses inngangen til Trondheim folkebibliotek. 

Første etasje av bygget skal inneholde et publikumsrettet lokale. Blant annet tenker utbyggerne at en bokkafé kan være aktuell. I bakgrunnen ses inngangen til Trondheim folkebibliotek. 

Slik ser bygget ut slik det er tenkt når man står øst på Peter Egges plass. 

Slik ser bygget ut slik det er tenkt når man står øst på Peter Egges plass. 

Bygget og biblioteket sett fra Krambugata. 

Bygget og biblioteket sett fra Krambugata. 

Denne illustrasjonen viser hvordan bygget vil prege plassen sett ovenfra. 

Denne illustrasjonen viser hvordan bygget vil prege plassen sett ovenfra. 

Saken oppdateres.

Peter Egges plass ligger like utenfor hovedinngangen til Trondheim folkebibliotek, hvor Krambugata ender.

Her vil eiendomsselskapet Angel næringsbygg DA bygge et næringsbygg over fem etasjer med et areal på til sammen 3670 kvadratmeter.

Selskapet er eid av eiendomsinvestor og Rosenborg-styreleder Ivar Koteng og investor Ole Birger Giæver.

- Vil ha noe nytt

Prosjektleder Ingrid Sætherø sier at utbyggeren ønsker å tilføre plassen noe nytt og skape mer liv der, samtidig som man beholder noe av det gamle preget.

- Det nye bygget skal reetablere Krambugata, en middelaldergate fra før Cicignons tid. Det som kjennetegner middelaldergatene, er at de ikke er så rettlinjet og brede som Cicignons gater. Tanken er å gjenskape litt av den middelalderstrukturen, og gjenskape Peter Egges plass som et litt mer intimt byrom enn de andre plassene ved Torvet. Spenning ligger i at det ligger noe nytt og spennende som åpner seg, sier Sætherø.

Plassen bygget tenkes oppført på brukes i dag til parkering. Den er ifølge Trondheim kommune lite brukt til både opphold og som gjennomfartsåre for folk i Trondheim.

Kafé eller annet publikumsbygg

I første etasje av bygget ser utbyggeren for seg et publikumsrettet lokale. Noe publikumsrettet kan også komme lenger opp i etasjene, avhengig av hvem som vil leie bygget.

På illustrasjonene som er utformet av Pir II arkitektkontor er det tegnet inn en bokkafé i første etasje.

- Jeg vil understreke at verken fasaden eller innholdet i første etasje eller andre deler av bygget er endelig bestemt ennå. Vi tenker umiddelbart kafé eller utstilling i første etasje. Så er det helt åpent oppover i etasjene. På taket tenker vi en terasse. Hvorvidt denne vil bli offentlig eller ikke, kommer an på leietakerne, sier Sætherø.

Anbefales av kommunen

For å få bygget oppført, må utbyggerne få godkjent en ny reguleringsplan for tomta. Dette er fordi området i dag er regulert til offentlig bebyggelse og veiter.

Kommunen har behandlet reguleringsplanen, og lagt ut planen på høring. I sitt saksfremlegg anbefaler kommunen at planene kan gjennomføres.

- Volumets form er grundig bearbeidet for å tilrettelegge for høy arkitektonisk kvalitet og forslaget gir gode rammer for et prosjekt med et moderne uttrykk i et historisk viktig kvartal. Historiske gårdsrom og gateløp styrkes vesentlig i forhold til dagens situasjon. Peter Egges plass får nye aktive vegger og vil bli et godt byrom med ulike bruksmuligheter som vil styrke Midtbyens attraktivitet, skriver kommunaldirektør Einar Aassved Hansen i saksfremlegget.

Skeptisk fortidsminneforening

Bygningsforslaget blir imidlertid ikke like godt tatt imot av Fortidsminneforeningen. I sin høringsuttalelse påpeker foreningen at Peter Egges plass er en plass som har historisk betydning, og frykter at plassen kan falle fra hverandre om bygget tillates slik det er tenkt.

- Skal signalbygninger aksepteres, bør det være fordi de gir signal om noe relevant for byen og det offentlige rommet. På Peter Egges plass er det biblioteket som kunne vært signalbygg, en stor, sentral, offentlig kulturinstitusjon. Imidlertid er biblioteket preget av beskjeden arkitektur. Desto mer ødeleggende blir det om et privat utleiebygg får overta fokus for oppmerksomheten, får frata biblioteket sin betydning som fondvegg og inngangsparti i plassrommet. Plassen mister mening, skriver Margrethe Stang, styreleder i Fortidsminneforeningen i høringsuttalelsen.

Byggestart tidligst våren 2016

Høringsfristen for prosjektet gikk opprinnelig ut 18. april. Fylkesmannen har imidlertid bedt om en utsettelse, og fått denne innvilget. I en e-post tilt Trondheim kommune skriver Fylkesmannen tirsdag at den anbefaler å ta med to bestemmelser i planen som går på støy og miljøtekniske undersøkelser.

Om disse blir tatt med i arbeidet med reguleringsplanen for tomta, vil det sannsynligvis ikke komme innsigelser fra Fylkesmannen. Ifølge Sætherø vil utbyggeren rette seg etter disse bestemmelsene.

Nå skal utbyggeren gå gjennom høringsuttalelsene, og gjøre eventuelle endringer etter å ha gått gjennom disse. Deretter skal planene behandles av politikerne. Byggingen kan tidligst begynne våren 2016, ifølge Sætherø.

Hva synes du om planene om et nytt næringsbygg på Peter Egges plass i Trondheim?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå