Koteng og Reitan bladde opp 130 millioner for denne eiendommen

Eiendomsinvestorene måtte by over fire andre for å sikre den store bygården i krysset mellom Munkegata og Olav Tryggvasons gate.

Denne bygården i krysset mellom Munkegata og Olav Tryggvasons gate ble solgt for i overkant av 130 millioner kroner. Det er Svanen eiendom som har kjøpt den. I dag holder Arm Norway og Kiwi til i lokalene, som til sammen strekker seg over 7500 kvadratmeter. 

Saken oppdateres.

Kjøpet av bygården som har adressen Olav Tryggvasons gate 37/39/41 ble sluttført litt tidligere denne måneden.

Selgeren var eiendomsselskapet Scandinavian property group. Kjøperne er eiendomsinvestor Ivar Koteng og Rema-gründer Odd Reitan gjennom eiendomsselskapet de eier sammen, Svanen eiendom.

Ifølge Koteng er dette et viktig kjøp for selskapet.

- Etterspørselen etter store kontorlokaler i Midtbyen er stor. Bedriftene blir større og større, men det blir ikke lokalene i Midtbyen. Derfor var det viktig for eiendomsporteføljen at vi sikret oss denne eiendommen når vi hadde sjansen, sier Koteng.

Kostet over 130 millioner

Salget ble formidlet av daglig leder i Norion næringsmegling, Knut Efskin. Han forteller at det var fem budgivere med da budrunden gikk. Sluttsummen havnet på i overkant av 130 millioner kroner.

- Det er svært uvanlig at så mange budgivere er med på en så stor eiendom. Grunnen er nok at Midtbyen fortsatt er veldig attraktiv og at mange av de store aktørene fortsatt vil ha kontorer i Midtbyen. Tar man en litt utvidet definisjon av Midtbyen, og inkluderer Nedre Elvehavn og Brattøra, kan man si at det er samme situasjon der. Etter hvert kommer kanskje også Nyhavna inn under denne kategorien hvor det er veldig attraktivt å være, sier Efskin.

Store leieinntekter

Bygget er rundt 7500 kvadratmeter stort, og strekker seg over 4 etasjer. Hovedleietakere er Kiwi, som holder til i første etasje, og teknologiselskapet Arm Norway, som leier to etasjer.

Leieinntektene per i dag er på 7,5 millioner kroner. Det er potensial til å få inn ytterligere 1,5 millioner om man fyller den siste etasjen. Det har Koteng tro på at kommer i stand i løpet av kort tid.

- Vi er i forhandlinger med en leietaker også for den siste etasjen. Jeg kan dessverre ikke si hvem dette er før kontrakten er underskrevet, sier Koteng.

Storsalg på Lade

Også på Lade har et større kontorbygg blitt solgt i Fridheimsveien 1-3. Norion formidlet også dette salget. I likhet med bygget i Olav Tryggvasons gate var det fem budgivere som konkurrerte om eiendommen. Norservice er selger, men Efskin vil ikke si hvem som er kjøper.

- Generelt kan man si at markedet for næringseiendom er godt. Salgssummen ble til slutt 41,5 millioner kroner. Det er godt betalt for en eiendom litt utenfor sentrum. Den lave renta er nok en stor driver akkurat nå. Direkteavkastningen på eiendomsinvesteringene presses ned av at renta er så lav. Samtidig er presset på næringseiendom voldsom i Oslo, hvor det er tøffe marginer. Det betyr at investorene trekker litt utover og man får press også i Trondheim, sier Efskin.

Bygget i Fridheimsveien er 2900 kvadratmeter stort. I tillegg har den en tomt på 4,6 mål. Selv om Efskin mener markedet er godt, ser han også skjær i sjøen.

- Vi vet at ingenting vokser inn i himmelen. Det skjer bestandig ett eller annet. Det som bekymrer oss litt nå er kontorledigheten i alle store byer. Da legger aktørene inn en generell eiendomsrisiko, noe som vil gjøre at direkteavkastningen (yeilden) går opp og prisen ned. Vi har sett stor kontorledighet spesielt i Stavanger, og på Lysaker, Fornebu og Asker i Oslo-området. Alle disse stedene er veldig oljerelaterte. Trondheim klarer seg betydelig bedre, men det kommer nok til å merkes også her, sier Efskin.

Bildet viser kantina i bygget som er solgt til Svanen eiendom i Olav Tryggvasons gate 37/39/41. 

Bildet viser kantina i bygget som er solgt til Svanen eiendom i Olav Tryggvasons gate 37/39/41. 

Dette kontorbygget i Fridheimsveien 1-3 på Lade ble solgt for 41,5 millioner kroner. Bygget er 2900 kvadratmeter stort fordelt på tre etasjer, og har en tomt på 4,6 mål. 

Dette kontorbygget i Fridheimsveien 1-3 på Lade ble solgt for 41,5 millioner kroner. Bygget er 2900 kvadratmeter stort fordelt på tre etasjer, og har en tomt på 4,6 mål. 

Daglig leder i Norion næringsmegling, Knut Efskin, mener det lave rentenivået er en av driverne som bidrar til et godt marked for næringseiendom i Trondheim. 

Daglig leder i Norion næringsmegling, Knut Efskin, mener det lave rentenivået er en av driverne som bidrar til et godt marked for næringseiendom i Trondheim. 

På forsiden nå