Borten Moe og Haugane starter oljeselskap sammen

Tidligere oljestatsråd Ola Borten Moe og tidligere Det norske-sjef Erik Haugane etablerer et nytt oljeselskap med hovedkontor i Trondheim og startkapital på over én milliard.

Ola Borten Moe (t.v.) og Erik Haugane sier at ambisjonen er å etablere et fullverdig oljeproduserende selskap med hovedkontor i Trondheim.  

Saken oppdateres.

Haugane, Borten Moe og medgründerne Anton Tronstad og Knut Evensen går inn med én million kroner hver i oljeselskapet som skal hete «Okea».

– Vi går inn med egne penger, og vi begynner å jobbe i selskapet alle sammen. Det er veldig mange funn på norsk sokkel som ikke blir bygd ut, men som vi vet fins der. Vi tror vi kan gjøre ting enklere, billigere og kanskje introdusere nye forretningsmodeller som vil skape verdier både for selskapet og samfunnet, sier Ola Borten Moe til Adresseavisen.

Selv om oljebransjen nå preges av lavere oljepris og kraftige kostnadskutt, så mener de at dette er helt riktig tidspunkt å starte et nytt selskap.

– Mange av de grepene som er nødvendige for å vitalisere norsk sokkel, vil være for smertefulle å gjennomføre for de store selskapene, fordi de krever store endringer i deres egen organisasjon, sier Haugane.

LES OGSÅ: Erik Haugane starter fire nye bedrifter

På spørsmål om hvorfor akkurat de skal lykkes, svarer Borten Moe:

Ja, hvorfor skulle det ikke være oss. Vi er dyktige folk som kjenner bransjen godt.

– Internasjonale investorer

Haugane tar rollen som administrerende direktør, mens tidligere olje- og energiminister Borten Moe blir prosjektansvarlig i Okea. Navnet på selskapet er satt sammen av initialene i fornavnene til de fire gründerne.

Borten Moe sier at ambisjonen er å bygge opp fullverdig oljeproduksjonsselskap med hovedkontor i Trondheim. Gründerne skal selv ha en eierandel på ti prosent i selskapet. Hvem de øvrige investorene er, og hvor mye penger de går inn med, er foreløpig ikke klart, ifølge Borten Moe. Men de skal ha et internasjonalt investeringsselskap med på laget.

– Dette er en kapitalintensiv bransje, og vi vil ha nok penger til at vi får gjort det vi skal gjøre. Hvor mye det er snakk om, vil jeg ikke kommentere.

– Er det mer enn en milliard?

– Ja, sier Borten Moe.

Haugane sier at det var et krav fra investorene at han selv skulle lede selskapet, og at det dessuten er mye artigere å bygge opp noe enn å sitte i styrer.

Haugane har over 25 års erfaring fra oljeindustrien, og var med på å starte oljeselskapet Pertra i Trondheim i 2001. Da dette selskapet senere ble solgt til utlandet, gikk han i 2005 i spissen for reetableringen av nytt selskap med samme navn.

Dette selskapet skiftet senere navn til Det norske oljeselskap, og under Hauganes ledelse ble selskapet det nest største på norsk sokkel etter Statoil. Men høsten 2012 fikk Haugane beskjed fra styret om at han ville bli skiftet ut når han fylte 60 år, og han forlot selskapet våren 2013.

Samme høst begynte han i stillingen som administrerende direktør i Siva, statens selskap for industrivekst. Like etterpå fikk han selskap av Ola Borten Moe, som ble ansatt som Sivas direktør for innovasjon.

LES OGSÅ: Haugane sier opp i Siva

Borten Moe var da nylig avgått olje- og energiminister, som hadde vært omstridt, særlig blant miljøvernorganisasjonene. Blant annet ble de sørøstlige delene av Barentshavet åpnet for oljeboring, og han skapte også strid i sitt eget Senterparti i spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten.

Fortsetter som Sp-nestleder

Borten Moe er nå nestleder i Senterpartiet, og mener det er forenlig med å eie og lede et oljeselskap.

– Ja, hos oss er vi veldig fornøyd med at folk starter opp egne ting og driver selv. Dette vil ikke få noen konsekvenser for mine politiske verv.

– Oljebransjen må operere innenfor rammene som myndighetene setter. Du er ikke redd det vil oppsto vanskelige dobbeltroller?

–Nei, det tror jeg vi kan se helt bort ifra. For det første er systemet veldig transparent, og det settes objektive krav vi som selskap må møte. Dessuten forvaltes norsk sokkel av Oljedirektoratet og departementet, og der har jeg ingen rolle, sier Borten Moe, som torsdag leverte inn oppsigelsen i Siva.

Nybygde kontorer

Det nye selskapet vil ha kontorer i samme bygg som Adresseavisen snart skal flytte inn i, på motsatt side av Nidelva fra Royal Garden.

Anton Tronstad og Knut Evensen har begge jobbet i Det norske sammen med Haugane, og vil ha ansvar for henholdsvis det tekniske og det finansielle i det nye selskapet. Borten Moe starter i sin jobb over sommeren, og regner med det vil ta seks til ni måneder å bygge opp et selskap som blir kvalifisert til å drive på norsk sokkel.

Ifølge Haugane skal de ikke være med på «letesirkuset» i oljebransjen, men de skal kjøpe seg inn i eller søke på lisenser med allerede påviste funn. I løpet av 2017 bør de være i gang med et utbyggingsprosjekt, mener han.

– Når vi kommer i gang med det første prosjektet så bør vi være rundt 30 ansatte, men ikke flere enn det, sier han.

Haugane har tidligere fortalt at han følte seg sabotert av ingeniørene i Det norske da de planla selskapets første plattform. Haugane ville flytte kontrollrommet til land og sa nei til røykerom, uten å vinne frem. Nå vil ha rekruttere ansatte som ikke er for preget av holdningene i oljeindustrien.

– Sammen med leverandørindustrien skal vi finne billige driftskonsepter for funn som oljeselskapene i dag ikke klarer å bygge ut, sier han.

Politiker: Ola Borten Moe sier han vil fortsette som nestleder i Senterpartiet etter etableringen av oljeselskapet. 

Politiker: Ola Borten Moe sier han vil fortsette som nestleder i Senterpartiet etter etableringen av oljeselskapet. 

Erik Haugane (62)
  • Tidligere administrerende direktør i statsforetaket Siva (2013-2014).
  • Var i 2001 med på å etablere oljeselskapet Pertra i Trondheim.
  • Selskapet ble reetablert med Haugane som toppsjef i 2005, og ble senere til Det norske oljeselskap.
  • Har jobbet som letegeolog i Esso, forsker i Sintef, spesialrådgiver i PGS og olje- og energikonsulent hos Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag.
Ola Borten Moe (38)
  • Innovasjonsdirektør i statsforetaket Siva og nestleder i Senterpartiet.
  • Olje- og energiminister i perioden 2011 til 2013.
  • Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 2005 til 2011.
  • Medlem av Trondheim bystyre fra 1995 til 2007, og kommunalråd fra 2003 til 2005.
  • Gårdbruker på Leinstrand.
På forsiden nå