200 mill. i vasken etter vindkraft-nei

Statkraft har brukt 200 millioner på å forberede vindparkene på Trøndelagskysten.

Saken oppdateres.

LILLEAKER: Det opplyste Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen på en pressekonferanse ved Statkraft hovedkontor på Lilleaker utenfor Oslo torsdag formiddag.

- Vi har brukt cirka 200 millioner som delvis er kostnadsført allerede, sier han.

Overfor Adressa.no understreker Rynning-Tønnesen at dette er kostnader som Statkraft tar på egen kjøl. Pengene som er brukt av de andre partnerne NTE, Trønderenergi og Agder Energi, kommer i tillegg.

Beklager til skuffede ordførere

Det var en alvorstynget Statkraft-sjef som redegjorde for Statkrafts nei til fem vindparker på Fosen og i Snillfjord. Til sammen er det snakk om investeringer på 11-12 milliarder kroner. Nye høyspentlinjer nord og sør for Trondheimsfjorden kommer i tillegg.

- Vi hadde håpet dette var et prosjekt vi skulle få til. Men jeg synes det er trist at vi ikke får til et så stort vindkraftprosjekt som vi har jobbet lenge med, sier Rynning-Tønnesen til Adressa.no.

LES PÅ PLUSS: – Vi bytter ikke vannkrafta mot vindmøller

Rynning-Tønnesen beklager også overfor lokale grunneiere og politikere som er skuffet over at vindparkene droppes.

- Til dem har jeg lyst til å si at dette beklager vi sterkt. Vi hadde tro på at dette skulle gå, men kraftmarkedet har utviklet seg slik at vi ikke greier å få lønnsomhet i dette. Da ville det ikke vært forsvarlig å fatte en positiv investeringsbeslutning, sier han.

Stopper alt i Norge

Beslutningen om å legge prosjektene i skuffen ble tatt på et styremøte onsdag, Ifølge Statkraft-sjefen var ikke styret i tvil om at lønnsomheten var for dårlig, og beslutningen var enstemmig.

- Da vi hadde gjort alle kalkylene ferdige og behandlet dem i styret, var det en klar konklusjon. Det var ikke en beslutning som ble tatt "på vippen", sier Rynning-Tønnesen.

- Hva må skje i kraftmarkedet for at prosjektene skal hentes fram igjen?

- Jeg vil ikke spekulere i det, men det må være et betydelig løft, svarer Statkraft-sjefen.

Beslutningen har også store konsekvenser for de andre vindkraftprosjektene Statkraft jobber med i Norge.

- Fosen og Snillfjord var veldig kostnadseffektive prosjekter. Vi ser ikke lønnsomhet i noen andre av våre prosjekter i Norge nå, sier konsernsjefen.

Statkraft og partnerne har de siste månedene jobbet på spreng for å få inn eksterne investorer i Fosen Vind, som står bak de tre skrinlagte prosjektene på Fosen.

- Denne prosessen blir nå stoppet, opplyser Rynning-Tønnesen.

På forsiden nå