Norges Bank kutter renta

Rentenivået er det laveste noen gang her i landet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter ned styringsrenten til én prosent. 

Saken oppdateres.

– Utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet, og utsiktene fremover er noe svekket. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding fra Norges Bank.

I tillegg varsler Olsen at det kan komme ytterligere rentekutt i år:

– Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av høsten, uttaler sentralbanksjefen.

LES OGSÅ: - Bremser ikke boligprisveksten i byene

Uro i eiendom

Rentekuttet var forventet av analytikere og eksperter, men Norges Eiendomsmeglerforbund mener det er grunn til uro:

– Vi er bekymret for at rentenedsettelsen vil bevege boligpris- og gjeldsutviklingen i motsatt retning av regjeringens boligstrategi, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Eiendomsmeglerne oppfordrer regjeringen til å fjerne fordelene ved investering i sekundærbolig, for å motvirke effektene av den historisk lave styringsrenta.

LES OGSÅ: Mer press på foreldrene med nye boliglånsregler

Økt ledighet

Norges Bank påpeker på sin side at boligprisene har steget mindre enn ventet, men at husholdningenes gjeldsvekst likevel har holdt seg oppe.

Sentralbanken legger stor vekt på at ledigheten har økt, at lønnsveksten blir lavere enn tidligere antatt og at bedriftenes forventninger er på vei ned.

I motsatt retning trekker det at oljeinvesteringene på sikt vil kunne falle mindre enn tidligere anslått.

LES OGSÅ: Ny utleietrend kan gi skattesmell

Prisvekst avtar

Prisveksten ligger for tida nær målet på 2,5 prosent, blant annet drevet fram av en svak krone i fjor, heter det i pressemeldingen.

Norges Bank venter at prisveksten framover vil bli dempet som følge av nedgangen i lønnsveksten og av at virkningene av en svakere krone etter hvert avtar.

På forsiden nå