- Har funnet vindkraftløsning

Trønderenergi vil legge frem et opplegg som kan løse vindkraftfloken på Trøndelagskysten.

Konsernsjef Ståle Gjersvold (i midten) skal tirsdag møte Statnett for å se om vindkraftutbyggingen på Trøndelagskysten kan gjennomføres. Til venstre: prosjektleder Kjell Inge Skaldebø i Åfjord kommune.  Foto: DAN ÅGREN

Saken oppdateres.

Ledelsen i det trønderske kraftkonsernet har de siste ukene jobbet for å redde vindkraftutbyggingen på Trøndelagskysten, etter at partneren Statkraft overraskende sa nei til milliardinvesteringen.

Trønderenergi skal tirsdag møte Statnett, som etter planen skal bygge høyspentlinjene som skal frakte vindkraften ut til kundene.

Statnett har sagt at de avslutter prosjektet hvis det ikke tas en beslutning om å bygge ut vindparker innen 30. juni, men konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi bekrefter i en tekstmelding til adressa.no at de har funnet løsning som skal legges frem for Statnett tirsdag.

Snillfjord utpekt som problem

Gjersvold vil ikke si hva dette innebærer, og om det eventuelt betyr at Statkraft igjen er med på planene. De storstilte vindkraftplanene omfatter vindparker både på Fosen og i Snillfjord, og det har i ettertid kommet frem at det er Snillfjord-prosjektene Statkraft ikke anser som lønnsomme.

Gjersvold sa på en næringskonferanse i Åfjord sist fredag at Statkraft måtte være løsningsorienterte hvis de skulle lykkes med å redde utbyggingen, uten å spesifisere på hvilken måte.

Vil ha med Statkraft

Orkdal kommune er nest største eier i Trønderenergi med en eierandel på tolv prosent. Ordfører Gunnar H. Lysholm sier at de vil være positive hvis en ny løsning fortsatt involverer Statkraft, men er skeptisk hvis Trønderenergi forsøker å gjennomføre dette uten den statlige kraftgiganten.

– I formannskapet sist uke ble det sagt at vår forutsetning hele tiden har vært et prosjekt hvor Statkraft deltar med sin kompetanse og hvor Trønderenergi har en minimal eierandel, helst under ti prosent. Det har vi blitt presentert for tidligere, og det har vi sagt at vi er med på. Hvis skissen ikke blir slik, så er vi ikke med, sier Lysholm til adressa.no.

I Avisa Sør-Trøndelag sist lørdag sa Lysholm at prosjektene var helt avhengige av Statkrafts deltakelse, og at risikoen ville bli mye større uten dem.

Styremøte 2. juli

Eierne i Trønderenergi møttes sist torsdag, og Lysholm sier at det om nødvendig vil bli holdt et nytt aksjonærmøte i selskapet før styret eventuelt tar sin investeringsbeslutning.

Styret i Trønderenergi skal etter planen møtes den 2. juli, som er etter fristen Statnett har satt. Etter det adressa.no forstå er styret også klare til å fatte en beslutning før fristen.

På forsiden nå