Nå vil Statkraft bygge vindkraft likevel

Statkraft er tilbake i førersetet på Trøndelagskysten.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi. 

Saken oppdateres.

Det går fram av en pressemelding fra Statkraft, Statnett, Trønder Energi, NTE og Agder Energi onsdag ettermiddag.

Sammen med den sveitsiske storbanken Credit Suisse vil partene nå sette seg sammen for å finne fram til de mest lønnsomme vindkraftprosjektene nord og sør for Trondheimsfjorden innen utgangen av september i år.

Mener partene at prosjektene er lønnsomme, vil det kunne tas en investeringsbeslutning i første kvartal 2016.

Gjør comeback

Statkraft, som 4. juni sa nei til å investere i vindkraft på Trøndelagskysten, er tilbake som prosjektleder, med en eierandel på 50,1 prosent. Trønderenergi vil få en eierandel på mellom fem og ti prosent, mens et konsortium ledet av Credit Suisse vil kjøpe resten.

Det betyr i så fall at både NTE og Agder Energi selger seg helt ut.

Vindparkene som Statkraft nylig sa nei til, fordeler seg med  600 megawatt (MW) nord for Trondheimsfjorden, og 400 MW i Snillfjord og på Hitra. NTE og Trønderenergi er medeier i parkene på Fosen, men har konsesjon til å bygge ytterligere 300 MW gjennom datterselskapet Sarepta.

Etter det Adressa.no forstår, er disse prosjektene - Sørmarkfjellet, Harbaksfjellet og Frøya - nå med i vurderingen.

Mindre lønnsomt i Snillfjord

Det har lenge vært kjent at prosjektene i Snillfjord er vesentlig dårligere enn prosjektene på Fosen, fordi det blåser mindre der. Likevel har Snillfjord-prosjektene vært nøye vurdert, fordi Statnett har satt som betingelse at det bygges minst 1000 MW vindkraft langs den planlagte høyspentlinja fra Namsos til Surnadal.

De 1000 MW fordeler seg med 600 MW på Fosen og 400 MW sør for fjorden.

Onsdagens avtale innebærer at denne fordelingen endres til 750 MW på Fosen, og 250 MW på sørsida av fjorden.

- Det er Statnett fornøyd med, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen til Adressa.no.

Planen forutsetter at Statnett får ja på søknaden om å utsatt  ferdigstillelse for høyspentlinja med ett år, fram til utgangen av 2021.

På forsiden nå