Kommunen betalte langt over prisantydning

Trondheim kommune strakte seg langt for å få kloa i idyll ved Jonsvatnet.

Utsikten over drikkevannskilden Jonsvatnet er upåklagelig fra den 320 mål store eiendommen. Hovedhuset på 150 kvadratmeter ble opprinnelig oppført i 1900, men er påbygd og oppgradert flere ganger.  Foto: Eiendomsmegler1 Midt-Norge

Saken oppdateres.

Interessen var upåklagelig da det idylliske småbruket på Almannaunet ved Jonsvatnet ble lagt ut for salg. Om lag 30 personer dukket opp på visning 21. juni, og flere kastet seg inn i budrunden dagen etter.

Eiendomsmegler Fredrik Johnson i Eiendomsmegler1 skjønte raskt hvor det bar. Prisantydningen på 3,99 millioner kroner holdt ikke.

– Prisen havnet kanskje litt over det både selger og vi så for oss på forhånd. Men alle boliger er verdt det sistemann er villig til å betale. Det handler om hvilken pris folk setter på drømmene sine, sier Johnsen.

Fikk fem millioner

Kjøperen måtte til slutt opp i fem millioner blank før eiendommen ble hans. Det er én million mer enn et langt større småbruk i samme område som ble solgt i fjor høst. Også dét bruket gikk langt over prisantydning.

– Det har vært stor interesse rundt småbruk den siste tida, særlig hvis det er bynært, men likevel langt nok unna byen til at du får fred og ro, sier Johnsen.

Nå viser det seg at kjøperen ikke er hvem som helst: Trondheim kommune trakk det lengste strået i budrunden.

– Ingen overpris

Teknisk sjef Anne-Kristine Misund synes ikke fem millioner kroner er noen upris.

– Jeg tror ikke vi har betalt noen overpris. Andre eiendommer i området har også gått over prisantydning. Kommunen har folk som driver med kjøp og salg av eiendommer, og det er de som har gjennomført dette kjøpet. Heller ikke de har reagert på prisen, sier hun.

Hva eiendommen skal brukes til, har kommunen foreløpig ikke bestemt.

– Vi overveier flere muligheter, men uansett vil vi sikre oss at det ikke drives aktivitet som kan gi fare for forurensning av drikkevannet. Vi kjøpte eiendommen kun for å verne drikkevannsinteressene, sier Misund

Innbyggerne betaler

Jonsvatnet er drikkevannskilde for 99 prosent av befolkningen i Trondheim, og forsyner også store deler av Malvik kommune. Eiendommene rundt vannet er pålagt særlige restriksjoner, blant annet for avløpsvann.

Kjøpesummen på fem millioner dekkes av kommunens innbyggere gjennom vannavgiften. Til fradrag kommer en årlig erstatningssum på grunn av begrensninger i bruken (Jonsvannskjønnet), samt eventuelle leieinntekter.

– Generelt fungerer ikke avløpsløsningene rundt Jonsvatnet alltid så godt som det vi kunne håpe. Det innebærer at det er fare for at det kan komme kloakk i drikkevannet, rett og slett. Vi har for eksempel hatt målinger som har vist rester av kloakk i tilførselsbekker til Jonsvatnet, sier Misund.

Strategisk plassert

Ifølge Misund ligger småbruket på Almannaunet rett ved en undervannsstrøm som fører til inntaket for byens drikkevann, og eieren har rett til å ha dyr på beite. Derfor var kommunen villig til å strekke seg ekstra langt for å få kjøpt akkurat denne eiendommen, ifølge Misund.

– For oss er det i hovedsak en kost-/nytte-betraktning som avgjør hva vi er villige til å betale for en slik eiendom. I dette tilfellet var det viktig å få kontroll over både avløp og arealbruk.

Misund mener kjøpet er godt forankret i et bystyrevedtak fra 2006, men hun planlegger nå å gå en ny runde med politikerne for å kunne gjennomføre liknende kjøp i framtida.

– Det vil kunne være snakk om noen få utvalgte eiendommer som ligger strategisk plassert. Vi vil ikke betale ubegrenset, men vi synes det er riktig at selgeren får markedspris, også når kommunen er kjøper, sier Misund.

Kommunen bladde opp fem millioner og kjøpte småbruket på Almannaunet for å få kontroll over bruken, sier teknisk sjef Anne-Kristine Misund i Trondheim kommune.  
    
      (Foto: Eiendomsmegler1 Midt-Norge)

Kommunen bladde opp fem millioner og kjøpte småbruket på Almannaunet for å få kontroll over bruken, sier teknisk sjef Anne-Kristine Misund i Trondheim kommune.   Foto: Eiendomsmegler1 Midt-Norge

Småbruket på Jonsvatnet trenger noe oppgradering, men er godt vedlikeholdt, opplyser megler Fredrik Johnson.  
    
      (Foto: Eiendomsmegler1 Midt-Norge)

Småbruket på Jonsvatnet trenger noe oppgradering, men er godt vedlikeholdt, opplyser megler Fredrik Johnson.   Foto: Eiendomsmegler1 Midt-Norge

På forsiden nå