Tapte 4,8 millioner kroner på manglende bombetaling

Ett av tre av utenlandske kjøretøy betalte ikke for bompassering i fjor.

MILLIONTAP: En av tre utenlandske kjøretøy betalte ikke for passeringene ved Trøndelag Bomveiselskaps bommer i fjor. Det førte til et inntektstap på nesten fem millioner.  Foto: VEGARD EGGEN

Saken oppdateres.

Trøndelag Bomveiselskap sendte ut krav om 15,2 millioner kroner til utenlandske kjøretøy i 2014. Men 4,8 millioner ble aldri betalt.

- I fjor var dette det beste vi kunne få ut av vårt gjeldende system. Jo flere som betaler, jo bedre er det, selvsagt. Men skulle man bedret dette, måtte alle vært pålagt brikke, sier Marius Maske, som er administrerende direktør i Trøndelag Bomveiselskap.

Les også: Fotball sørger for mest penger i bomkassa

Han forteller at dårlige bilder av kjøretøyene, kjøretøy fra land uten gode innkrevingsordninger og utfordringer med å få tak i god kjøretøysinformasjon i nasjonale registre er noen av årsakene til at 4,8 millioner kroner gikk tapt for bomselselskapet i fjor.

Ett av tre utenlandske kjøretøy betalte ikke for passeringene.

Mindre til norske veier

Maske forklarer at det er European Parking Collectors (EPC) i London som står for innkreving når utenlandske kjøretøy passerer uten bombrikke. Da muligheten til kontant- og kortbetaling ble fjernet, dukket flere utfordringer opp.

Les også: Manglende bompenger fra elbiler utgjør 20 millioner

For det britiske firmaet har bomselskapenes problem blitt til millionbutikk. EPCs oppgave er å spore opp bileiere i nasjonale registere i Europa ved hjelp av bilder fra bomstasjonene, og kreve inn penger på tvers av landegrensene. Flere titalls norske selskaper står på kundelisten.

Men det at en slik tjeneste blir tatt i bruk, fører til mindre penger til norske veier.

- For vår del er det ressurskrevende å kreve inn penger via EPC. Så jo mindre ressurser vi bruker til det, jo mer går til veibygging, forteller Maske.

Ny brikke reduserer tapet

Til tross for milliontapet, utgjør ikke de utestående betalingene en stor andel av Trondheim Bomveiselskaps økonomi. Regnskapet fra 2014 viser en bompengeomsetning på 802,2 millioner kroner.

Likevel ble det innført en ny og obligatorisk brikke for store kjøretøy i Norge i januar i år.

Les også: Dette har bomstasjonene tatt inn på ett år

- Det er forventet at tap på krav vil bli redusert på grunn av dette. EPC opplyser om at det samlede antallet saker gjeldende store kjøretøy er redusert med 85 prosent i 2015 sammenlignet med samme periode i fjor, forteller Maske, som legger til at det foreløpig ikke er en lignende løsning for turister.

- For lette kjøretøy under 3,5 tonn, kan bileier registrere seg på Turistportalen, eller betale på internett i ettertid, forteller han.

På forsiden nå