SMN tjener mindre på boliglån

Fortjenestemarginen er på retur etter flere rentekutt.

SMN-sjef Finn Haugan er godt fornøyd med halvårsresultatet. Utlån til privatkunder er i sterk vekst, mens utlån til bedrifter står på stedet hvil. Det er i tråd med bankens strategi for å øke egenkapitalen; utlån til bedrifter binder opp mer kapital enn utlån til folk flest. 

Saken oppdateres.

Likevel er netto renteinntekter i første halvår høyere enn i samme periode i fjor, blant annet fordi fortjenestemarginen på innskudd har økt.

Til sammen fikk Sparebank1 SMN et overskudd på 871 millioner kroner i første halvår, 92 millioner svakere enn i første halvår 2014.

LES OGSÅ: Nå blir lånet ditt billigere

LES OGSÅ: Tapte ikke noe på rentekutt

Fire rentekutt

Norske banker har de siste årene levd godt på høye fortjenestemarginer på boliglån. Nå har trenden snudd. I løpet av fjerde kvartal 2014 og første kvartal 2015 gjennomførte SMN tre rentekutt på lå til privatkunder. Samtidig er det varslet ytterligere en rentenedsettelse på boliglån.

Konsekvensen er at fortjenestemarginen på lån til privatkunder er på retur. I første halvår var fortjenestemarginen 2,17 prosent, ned fra 2,47 prosent i samme periode i fjor. Samtidig har fortjenestemarginen på innskudd «økt» fra minus 0,5 til minus 0,25 prosent.

Kraftig nedbemanning

I sum er SMN-sjef Finn Haugan fornøyd med utviklingen i banken. Tapene er lave, Midt-Norge er lite påvirket av oljeprisfallet, og kostnadene holdes i sjakk. Hele 48 årsverk forsvant ut av morbanken i første halvår, tilsvarende 6,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi har i veldig liten grad vært nødt til å gjøre noen ting for å dytte folk ut. De finnes seg annet arbeid når man ser at de oppgavene man er kvalifisert for, etter hvert forsvinner ut av banken. For oss har det så langt vært udramatisk, sier Haugan.

På forsiden nå