Oljefondet tapte 73 milliarder kroner

Aksjeinvesteringene gir ikke avkastning.

Oljefondsjef Yngve Slyngstad må konstatere at oljefondets aksjeinvesteringer ikke ga avkastning i andre kvartal.  Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Oljefondet fikk en avkastning på -0,9 prosent i annet kvartal. Det tilsvarer et tap på 73 milliarder kroner.

Det var renteinvesteringene som trakk mest ned, med en avkastning på -2,2 prosent i annet kvartal. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -0,2 prosent, mens investeringer i eiendom trakk i motsatt retning med en avkastning på 2,0 prosent.

– Avkastningen på renteinvesteringene ble påvirket av en økning i rentenivået i hovedmarkedene fondet er investert i. På aksjesiden trakk amerikanske aksjer ned resultatet, forklarer oljefondets sjef Yngve Slyngstad.

Valutasvingninger

Aksjer utgjør 62,8 prosent av fondets investeringer, mens renteinvesteringene utgjør 34,5 prosent. Eiendom står for 2,7 prosent av investeringene.

Kronekursen styrket seg mot andre valutaer i annet kvartal, noe som bidro til å redusere fondets verdi med 53 milliarder kroner. Svingninger i andre valutaer har også påvirket investeringene i denne perioden,

– Vi, i likhet med alle andre investorer, bruker nå mer tid og oppmerksomhet på valutaspørsmål. Det tror vi er en situasjon som vil fortsette, sa Slyngstad da kvartalsresultatet ble lagt fram i Oslo onsdag.

Tilført penger

Ved utgangen av juni var oljefondets samlede markedsverdi på 6.897 milliarder kroner. Dermed har fondet krympet med 1,6 prosent fra nivået ved utgangen av første kvartal. Fondet var da på sitt største hittil.

Fondet ble tilført 12 milliarder nye kroner fra staten, noe som var mer enn i første kvartal, men betydelig mindre enn gjennomsnittet siden slutten av 1990-tallet.

Oljefondet, som formelt heter Statens pensjonsfond utland, utgjorde totalt 6.897 milliarder kroner ved utgangen av juni. Fondet er det største i sitt slag i verden.

Tallene for oljefondet, som formelt heter Statens pensjonsfond utland, ble lagt fram av Norges Bank onsdag formiddag.

På forsiden nå