Trenger to milliarder til veivedlikehold

Midtnorske veier er så dårlige at Statens vegvesen anslår prisen på vedlikeholds-etterslepet på riksveiene til to milliarder kroner. Det kan bety mindre penger til store veiprosjekter.

Saken oppdateres.

– Utfordringene våre er å redusere forfallet på veinettet og ta igjen etterslepet. Vi i Midt-Norge har behov for 60-70 millioner kroner mer årlig bare for å holde tritt, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied.

Hun anslår etterslepet til to milliarder kroner. Det er penger til asfaltering og vedlikehold på tunneler, broer og veikropp. Statens vegvesen foreslår på landsbasis å overføre halvannen milliard kroner fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet i årene fremover. Overføringene er en del av forslaget deres til nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Pengene skal brukes til vedlikehold på stamveinettet.

Kutter investeringsmidler

Brendskag Lied presenterte tallene under en veikonferanse som Vegforum Trøndelag arrangerte i Trondheim i går. Næringslivsfolk, lokalpolitikere og stortingspolitikere var tilstede.

I tillegg til å kutte investeringsmidler til de store prosjektene vil Statens vegvesen nå vri investeringene til mindre prosjekter.

– Når det gjelder drift og vedlikehold, sier behovet seg selv med det forfallet vi har, men vi ser at mindre investeringstiltak enkelte steder gir større effekt per krone enn de store, sier Kjetil Strand, strategisjef for Statens Vegvesen i Midt-Norge.

Det kan få virkning for blant annet fem av de store prosjektene som er inne på lista over viktige veiprosjekter utenfor stamveinettet i Midt-Norge. Prisen på disse er ifølge veivesenet til sammen seks milliarder kroner:

  • Rv 714 Stokkhaugen -Sunde. Lengde 46 km. Pris 1,4 milliarder kroner. Reguleringsplan skal etter planen være ferdig i november i år.
  • Rv 17 Steinkjer-Namsos. Lengde: 48 km. Pris ca. 1,3 milliarder kroner, fordelt på to ulike delprosjekter.
  • Rv 705 Stjørdal-Røros. Lengde 179 km. Pris: 1,0 milliard. Prosjektet er nylig utredet og behandles nå av kommunene.
  • Fosenvegene. 18 ulike prosjekter som skal få ned reisetiden til Trondheim. Samlet pris for hele prosjektet vil trolig være opp mot 1,5 milliarder kroner.
  • Rv 777 Bru til Jøa. Pris ca. 500 millioner kroner. Er kommet til forprosjektstadiet.

- Tar 85 år

I nasjonal transportplan for 2006-2009 ligger Nord-Trøndelag inne med 280 millioner kroner fra staten til investeringer i øvrige riksveier. I perioden 2010-2015 er summen 340 millioner. I Sør-Trøndelag skal det etter planen brukes 280 millioner kroner i perioden 2006-2009 og i perioden fram til 2015 skal det brukes ytterligere 640 millioner kroner.

Med dagens investeringsnivå vil det ta 85 år å få gjennomført mange av de viktigste veiprosjektene i Trøndelag om man utelukkende skal vente på statlige bevilgninger. Det viser beregninger fra Statens vegvesen.

– Med en høy egenfinansiering og bompengeandel på 70 prosent på disse prosjektene vil det være mulig å redusere gjennomføringstiden til ca. 30 år, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied.

– Hvorfor er situasjonen i Midt-Norge så dårlig?

– Det skyldes at enkelte steder i landet er veiene ikke utbygd. De som er der, ble laget i en tid med annen trafikk. Vi stiller helt andre krav i dag, sier regionveisjefen.

På forsiden nå