- Nå får vi den høyeste arbeidsledigheten siden 1995

Øystein Dørum i DNB skrur ned forventningene til økonomien, og mener fem prosent ledighet i 2018 er en forsiktig spådom.

Sjeføkonom Øystein Dørum mener at oljeprisfallet vil ramme norsk økonomi veldig ujevnt, og at noen deler av landet vil merke det sterkere enn andre.  Foto: Børge Sved

Saken oppdateres.

- De siste ledighetstallene fra SSB var høyere enn det vi har sett for oss. De viser allerede en ledighet på 4,4 prosent, og kan bety at våre anslag på 5 prosent i 2018 er forsiktige, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB til Adresseavisen.

Tirsdag presenterte han hvordan han tror økonomien vil utvikle seg de neste årene foran et fullsatt auditorium i DNBs lokaler på Solsiden i Trondheim. Overskriften «Fra gullalder til oljebrems» sa det meste om Dørums syn.

- Oljeinvesteringene har allerede falt med 12 prosent, og vi tror de totalt i år vil falle 15 prosent, og ytterligere 10 prosent hvert av de neste to årene. Dette er hovedgrunnen til at vi tror ledigheten skal opp til 1995-nivå, sa han.

SE KART: Slik er de ulike kommunene i Trøndelag rammet av oljenedturen

LES OGSÅ: 500 i Aker Solutions kan miste jobben

- Oljesjokket rammer skjevt

Selv om Dørum har måttet justere forventningene sine både til arbeidsledighet, lønnsvekst, oljepris og oljeinvesteringer i en negativ retning siden han holdt samme foredrag for et halvt år siden, ser han ikke tegn til at Norge er på vei inn i en økonomisk krise. Han mener at oljenedgangen rammer landet veldig skjevt. Mens hele 40 prosent av jobbene i Rogaland er direkte eller indirekte påvirket av oljen, er tilsvarende tall for Sør- og Nord-Trøndelag henholdsvis 6 og 8 prosent.

- Det betyr at vi vil få store lokale forskjeller, sier han.

LES OGSÅ: Sparebank 1-sjefen tror Midt-Norge går klar av ny oljestorm

Samme sjokk i Sverige

Sjeføkonomen viser til nabolandet vårt for å bevise at et en plutselig nedgang i én næring ikke trenger å dra med seg hele økonomien.

- I Sverige er det i dag 23 prosent færre industrisysselsatte enn det var for 7,5 år siden. Det er ganske mye. Men vi ser at prisveksten fortsetter, boligprisene fortsetter oppover, ja prisstigningen er til og kraftig i Stockholm, sier Dørum.

Grunnen til utviklingen i Sverige mener han er at myndighetene har senket renta kraftig, at landet ikke har for mye gjeld, og at industrien ikke ligger spredt over hele landet, men først og fremst berører noen få steder veldig kraftig. Samtidig er en god del av dem som har mistet jobben arbeidsinnvandrere.

- Effekten da blir at folk i for eksempel Stockholm tenker at dette gjelder ikke meg. De fortsetter å overby hverandre på boligmarkedet og fortsetter å kjøpe middag på byen. Slik kan det bli i Norge også. At folk i Sør-Trøndelag sier at dette gjelder Rogaland, ikke meg, og fortsetter som før. Da tror jeg ikke nedgangen blir så kraftig som den potensielt kan bli, sier han.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten fortsetter å stige

LES OGSÅ: Silje mistet jobben: - Et sjokk da de første oppsigelsene kom

Mindre lønnsvekst

Bakgrunnen for nedgangen er en oljepris som fra å ha holdt seg godt over 100 dollar fatet de siste fem årene, i skrivende stund er nede på like over 50 dollar fatet. Dørum mener den i perioden 2017 til 2022 vil ligge på rundt 70 dollar fatet. Nok til at en god del planlagte utbygginger på norsk sokkel blir gjennomført, men samtidig ikke høyere enn at veksten i norsk økonomi har fått varige mén. Utsiktene til reallønnsvekst de neste årene er ifølge Dørum på rundt trekvart prosent årlig.

- Vi vil få en omstilling, og må forberede oss på at lønnsveksten blir på linje med nabolandene våre, ikke langt over slik vi har blitt vant til, sier han.

SE KART: Slik er oljebedriftene i Trøndelag påvirket av nedturen

43 880 oljearbeidsplasser
  • Ifølge Stavanger-baserte ISIS var det i fjor 10290 ansatte i oljerelaterte næringer i Sør-Trøndelag, 5070 i Nord-Trøndelag, og hele 28520 i Møre og Romsdal. Det tilsvarer henholdsvis seks, åtte og 21 prosent av arbeidsstyrken.
  • Nå er antallet i ferd med å skrumpe inn. Tall GKHygen Energi hentet inn fra NAV Brønnøysundregistrene i juni, viser en nedgang på 3,5 prosent i leverandørbedriftene i Trøndelag siden september i fjor.
  • På landsbasis har Statoil med et kutt på 4500 ansatte nedbemannet mest. Mange av de berørte jobber ved Statoils avdelinger på Rotvoll og i Stjørdal.
På forsiden nå